Japans historia

Japan och Shintoism


Japans äldre historia spelar större roll för framväxten av det Japan vi idag hör talas om. Förvisso går det inte att spåra Shintoismen i äldre skrifter än från ung. 650 e.Kr. Men Shintoismens grunder som i sin skapelseberättelse som traditionellt brukar hänföra sitt ursprung till staden Kojiki år 712 har längre anor än så. Historiker brukar berätta att Shintoismens ritualer i mångt är Buddistiska. Så långt är det riktigt, men både Buddismen, Shintoismen och Shang Jinismen har rötter långt tillbaka i jägarsamhällens naturupplevelser och syn på vad som är rätt och fel. I A potted history of Japan , Nature (2013) doi:10.1038/nature12093 finns en bild på ett cirka 12-15.000 år gammalt kokkärl som inte bara förändrar historikers och arkeologers syn på Japans äldre historia utan även globalt när det gäller förståelsen av jägarsamhällen i äldre tider. Det visar sig där att även jägarsamhällen som vi betraktat som primitiva ingalunda bara stekte över öppen eld eller kokade i kokgropar. Redan för 12-15.000 år sedan kunde man tillverka kokkärl.

Har det något med dagens situation att göra, undrar säkert någon. Ja det har det. För det innebär att teknikhistoria har gått hand i hand med äldre religiösa föreställningsvärldar och uppkomsten av det vi idag ser när det gäller religion. Speciellt då i Japan där ‘shrine’ tänkande ingår som en till viss del oförklarlig bit av Shintoismens grunder. Ursprunget till dessa finns på den kinesiska sidan i Taoism, där Taoismens varit och är den vid sidan om Buddismen och Konfucianismen traditionellt stora filosofin/religionen.

Medan vi i Väst i den religiösa filosofin som med och utan Kristendomen som grund för vår livsstil och tankevärld kommit långt bort från den tankevärld/filosofiska bakgrund som rådde under t.ex. Bronsålder fram till Romarrikets fall, så finns det i Asien ett helt annat förhållningssätt som vuxit fram utifrån att stor del av den tekniska utveckling som skedde långt innan vi i Väst lämnat Högmedeltiden. Det innebär bl.a. att såväl äldre tankevärld/filosofi/religion(-er) levt parallellt med tekniska utvecklingen under såväl Kinesisk förhistorisk tid, vilken för Kinas del är fram till 1200 f.Kr om vi skall räkna nu kvarlevande skriftliga källor. Ytterligare 2000 år bakåt om vi skall räkna med de källor som finns refererade i nu kvarlevande källmaterial.

Det äldre Japanska källmaterialet där Japan är omnämnt som eget land/folk går inte längre tillbaka än 300 e.Kr. Tankevärlden inom Shintoismen har därför en stor del av det äldre Kinesiska filosofiska världens tänkare att tacka för stora delar av Shintoismen. Det som kom att skilja ut var just Skapelseberättelsen som den berättats i Japan samt att landet ‘Wa’, omnämnt i kinesiska skriften Redogörelse för de tre rikena hade ett stort antal furstar och en statsbildning som är okänd för oss men som under 500-700-talet organiserades klanvis (lite grann som skottarna gjorde när de flyttade från Dalreida i Nordirland) och militariserades. Detta tillsammans med att Japan undgick mogulernas härjningar och anektering. (Inom parantes: vilket är en intrikat frågeställning som fram till härom året var ett stort frågetecken för arkeologer innan den stora mongulflottans flertal ankarrester efter det stora invasionsförsöket hittades.) Detta utgjorde med tillägg av avskildheten, försöket att stävja all handel utåt, grund för att shintoismen frodades och växte sig stark som den är än idag.

Shintoismens skapelseberättelse kortfattat

När Japanska öarna skapades kom det kvinnliga och manliga ner till jorden och solguden Amaterasu och solgudinnan Ameterasu Oomikami, från vilken den japanska Kejserliga familjen trots (och fortfarande tros av en del) härstamma från. Båda två skapades av den evige härskaren Kunito Kotachi(närmast motsvarig vår egen Allsmäktige Gud) först kom Izanami, den kvinnliga gudinnan. Sedan kom Izanagi, den manlige guden. Och när det manliga kvinnliga skapades/kom tillsammans i en grotta på de japanska öarna så byggde de upp Japan. Först byggde de ett palats för kejsarfamiljens framtida liv.
Det är inte utifrån västerländskt synsätt lätt att förstå, men Shintoismen är inte lik vår kristna religion utan bygger på folktraditioner och förhållningssätt som tillsammans utgör bakgrunden till Japans agerande under Andra Världskriget. Framväxt ur Shintoismens föreställningsvärld där det synliga templet, kyrkan eller vad vi vill kalla det, inte är något som är det viktigaste utan det osynliga templet ‘shrine’ som vi bär med oss som arv av våra förfäder som vi skall vörda. Att det finns shintotempel har mer att göra med att det på för Shintoismen heliga platser byggts plats att vörda Shintoismens Gudar och Hjältar. Observera att när en shintoism dog för sitt fädernesland, så troddes han förena sig med Hjältar och Gudar på en av de heliga platserna. Jämför gärna med Asa-tron.

Dagens Japan

Medan upp till 90 % av dagens Japaner erkänner sig till Shintoismen, är det endast mellan 50-60% av Japanerna som praktiserar Shintoism i sin vardag. Undantaget i samband med bröllop och begravningar samt förhållningssättet, vördnad, till äldre anförvanter. Detta innebär att Japan har lämnat det gamla. Men spåren från Japans aktiva angrepp och övergrepp före samt under Andra Världskriget lever kvar i de Asiatiska grannländernas minne.

One Response to Japans historia

  1. […] Japans historia kastar långa skuggor in i dagens politiska situation i Ostasien. Har sagt det förut: Utan att känna ett lands historia, så är det svårt att spå det landets framtid. När det gäller Ostasien, så är det två bitar som man inte bör glömma att har gnagt i Ostasien inte bara sedan 1900-talets början utan långt långt tillbaka i tiden. Den ena biten handlar självfallet om koloniseringen och det stora antal folkgrupper som finns i var och ett av länderna utanför Koreahalvön samt på Japanska öarna. Koloniseringens historia känner de flesta till om än inte alltid dess bakgrund i ännu äldre handelsvägar och handelsutbyte. […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s