Sveriges och världens längsta utredning

Världens längsta utredningstid

140 år efter utredningsstart fick Sverige Byggnadsstadga med beslut om ansvar för brandsäkerhet

1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..
Innan byggnadsstadga i en urvattnad form kom in i Sveriges Rikes Lagar, så hade Sverige sin egen version på en revolution…. Frihetstiden kallas den. (alla skall ha läst om den i skolan).

Frihetstiden hade påbörjats femton år innan Karl XI:s Kungliga Förordning utfärdades. Förordningen kan på sitt sätt ses som ett försök från Kungamakten att återta den absoluta makt som gått förlorad efter att Drottning Ulrika Eleonora 1720 avsade sig kronan till förmån för sin make Fredrik I. Fredrik I kom från Hessen och Riksdagen, Ständerna ville inte att det tidigare enväldet skulle övergå i utländsk ägo eller riskera att göra detta. Sverige hade dålig erfarenhet från 1400-talet. Kalmarunionen hade gjort Sverige till ett land som styrdes av annat land, Danmark, samt av inhyrda utländska fogdar, ofta tyskar.

1720 ägde så den svenska varianten av revolution mot enväldig kungamakt, riksdagsbeslutet att minska kungamakten och föra över all makt till Rikets Råd och Ståndsriksdagen. Den tid i Sveriges historia från 1720 till dess att Gustav III tog över makten 1772 kallas ofta för Frihetstiden. Men friheten omfattade inte alla. Adeln främst. Bönderna minst. De senare fanns inte ”naturligt” med i Riksrådet. Bönderna deltog därför inte i alla politiska beslut som fattades i Sverige. Frågorna var avgjorda när de kom på Ståndsriksdagens bord.

Frihetstiden innebar också, att Sverige fick sina första ”politiska partier” – Hattar och Mössor.

Hattarna och mössorna – Sveriges första politiska partier
I ståndsriksdagen hade det förvisso funnits uppdelningar även inom adeln. S.k. Holsteinska partiet som upplösts 1727 hade två ledande män som kom att bli de som drog igång Hattpartiet. Riksrådet Carl Gyllenborg samt presidenten i Kommerskollegiet Daniel Niklas von Höpken. Hattpartiet motsatte sig fredspolitiken som Sverige förde under ledning av Arvid Horn. En av de viktigaste punkterna i Hattpartiets ”program” var att Sveriges ära och storhet skulle återupprättas samt att hämnd därför skulle tas på Ryssland för tidigare krig speciellt det stora Nordiska kriget. Hattarna ville även föra en merkantilistisk politik.

Mössorna bildades formellt först efter att Arvid Horn förlorat makten till Hattarna 1739. Mösspartiet stod Ryssland nära och strävade officiellt för att bibehålla freden.

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se

Karl XI:s förordning från 1734 om Byggnadsstadga genomförs 1875 efter 140 års utredning
Från början var utredningen med sikte på lagstadgad Byggnadsstadga främst tänkt att vara till för städerna. Under 1700-talets andra hälft växte det fram ett Brandförsäkringsväsende till följd av de många stadsbränderna som under 1500-1700 talet blivit en landsplåga.

När Byggnadsstadga väl infördes i Byggnadsbalken kom städerna att bli mindre markerade i texten: Om husbyggnad i städerna ”Huru hus i staden byggas och uppehållas skola, så ock vad eljest till stadens nytta och prydnad iaktagas bör, därom är särskilt stadgat. Konungens Befallningshavande med borgmästare och råd äga därå vård hava

Av en vante hade det blivit en tumme. Förvisso hade ett antal städer själva skaffat sig en Byggnadsstadga under de 140 år som gått sedan den Kungliga Förordningen, men först efter 1875 började så sakteliga allt stramas upp och bli likalydande i hela landet.

One Response to Sveriges och världens längsta utredning

  1. […] Sveriges och världens längsta utredningstid, Norah4history 8 augusti 2014 […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s