Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Förord
© Johansson Inger E, Göteborg 29 augusti 2014

Det är mycket som gått förlorat genom tiderna när det gäller Sveriges äldre historia. Till stor del troligen beroende på slottsbranden när Gamla slottet Tre Kronor brann 1697. Många handskrifter och kopieböcker gick förlorade redan i elden. Ännu värre är att stor del av de som räddades undan elden försvann vid transport över vatten samt genom extremt dåligt valda ställen där handskrifter på pergament förvisso klarade sig något bättre än äldsta pappersoriginalen. Men det finns även andra skäl, kanske politiska vad vet vi om 15-1700 talets Sveriges Riksråds beslut om vad som skulle berättas av de handlingar som redan då var i dåligt skick samt torde ha försvunnit långt innan slottsbranden.

Det finns ett antal personer här inte nämnda vid namn utan vad de har haft eller har för position inom akademiska världens lingvister, historiker, arkeologer m.m. Speciellt vill jag tacka fyra personer.
En medlem i franska akademin jag lärde känna via science. Han sände mig med snailmail såväl egna böcker som kopior på akademiska uppsatser i historia han själv skrivit.
En annan fransman för världen känd som en av de främsta inom ett till vetenskapsteoretiskt tänkande angränsande område. Också han sände mig under flera år snailmail med historiskt material om Sveriges äldre historia.
En tredje person numera bortgången introducerade mig i Richard III sällskap och skickade mig allt jag kunde vara intresserad av som han själv hittade vid sin forskning om Rosornas Krig i Henry XIII – Elizabeth I:s arkiv.

Den jag står i störst tacksamhets skuld till är en Irakiskfödd svensk medborgare ursprungligen en av Europas bästa arkeologer sedan mer än 20 år bosatt i Sverige. Han lärde sig aldrig tala svenska tillräckligt väl för att duga på svenska universitet trots mycket bra engelska efter flerårig verksamhet i England innan han flyttade tillbaka till Irak. Genom honom och hans kontakter har jag fått tillgång till alternativt fått reda på var jag kunde få tillgång till äldre handskrifter på grekiska, arabiska och latin som sällan funnits ens refererade i svenska historikers arbeten efter 1786 (aldrig förstått varför just då) och i akademiska översättningar sällan funnits översatta annat än möjligen till franska eller tyska undantag är en engelsk översättning gjord av farfar till en av de Gröna i Tyskland som översatt ryska handskrifter till engelska. Men som sagt denne Irak-svensk hjälpte mig mellan 1992-96 att få tag på översättningar till språk jag kunde läsa.

Utan dessa personers hjälp, hade jag aldrig klarat av att skriva min D-uppsats i Historia (motsvarar Masternivå).

Sveriges okända rysk-ukrainska historia

I Sverige har under senaste två århundradena den ryska Nestorskrönikans berättelser om hur Ryssland bildades samt uppgifter som getts om Rurik varit under starkt ifrågasättande. Vilket i högsta grad är märkligt eftersom det för ovanlighetens skull finns en i Sverige mycket välkänd samtida(!) skrift som berättar samma historia före, under och efter de första skälvande åren av det ryska väldet fram till 865/67 när Rimbert skrev Ansgars Vitan

Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.

Först ut var Ostrogoterna. Först och först? Det finns de historiker och arkeologer som tycker sig se kontakterna runt Ukraina under Folkvandringstiden som en återkontakt uppe från ön i norra Oceanen till plats Goterna enligt vissa lingvister, historiker och arkeologer kan ha haft som sina anfäders ursprungsland. Själv är jag inte beredd att gå längre tillbaka än till Folkvandringstidens ”Svenska” Goter som bevisligen från Nyköping i Sörmland ner till Bråviken och Slätbaken i Östergötland hela vägen ner till Gamleby i Småland hade mycket nära kontakt då mest via Ungerska stäppen-Donau-Svarta Havet. Ett av de intressantare bevisen går att följa genom de mycket lokala fynden (arkeologiska undersökningar) av ogräs i ursprungsform. Två ogräs utmärker sig: Klibblim och vejde. Nedan kan ni jämföra en schematisk karta över deras ursprungsområde runt Svarta Havet från Ukraina till Grekland med Ostrogoternas vandringar.

Goternas vandringarKlibblim och vejde

Ukraina i rutnät 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Om vi går fram till Olof Skötkonungs tid, så finns det gott om källor speciellt arabiska och grekiska skrivna av arabiska kartografer samt greker främst kyrkomän utöver att vi har ett par bysantinska kejsar- och kejsardotter böcker som ger uppgifter om området vi idag kallar Ukraina. Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel skrevs redan på 340-talet. Wulfilas Bibel finns nu i Uppsala. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas Ukraina bildades.

Under resans gång har Kiev legat under hebreiska Khazarriket och Muslimska Ottomanska/Osmanska väldet.

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim. Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knut som Ukrainakrisen är.

Källor:
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Nestorskrönikan se även Vem var Nestor, Norah4history sida
Novgorodkrönikan
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Radziwill Chronicles
Rimbert, Vita Ansgari
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
Walesiska protokollet
med flera. Finns cirka 75 med händelser samtida källor som jag själv har haft förmånen att läsa och analysera källkritiskt.

Annons

18 Responses to Sveriges okända rysk-ukrainska historia

 1. […] Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gilla

 2. […] Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gilla

 3. […] Rysslands äldre historia går det att finna länkar respektive källor att läsa på följande sida: Rysslands äldre historia samt vår svensk-rysk gemensamma historia vad gäller Ukraina här: Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gilla

 4. […] är inte som vi nordbor trots att vi har gemensamma anor…..Sverige okända rysk-ukrainska historia samt Rysk-ortodoxa kyrkans historia För en ryss oavsett när i historien efter att Olof […]

  Gilla

 5. […] Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gilla

 6. […] and old Scandinavian Goths had been living in Crimea long before Rurik’s days Please read: Sveriges okända rysk-ukrainska historia Sorry but I haven’t had time to translate into […]

  Gilla

 7. […] språket funnits. inte nog med det Sveriges politiker har lyckats missa sin egen svenska historia: Sveriges okända rysk-ukrainska historia samt att alla som stod på Majdantorget inte var demokratiskt lagda. Där fanns alla möjliga […]

  Gilla

 8. […] Mer försök till desinformation. Exempel</strong< Men det är inte bara där historieförfalskningar skett. Som jag påtalat tidigare i bloggen har Ukrainska regeringen stått för ett stort antal falska påståenden som direkt kan motbevisas i såväl kartmaterial som bevarade källtexter numera på USA:s Kongressbibliotek, inom Uppsala Universitet samt Linköpings stads vetenskapliga bibliotek. En av alla de äldre kartritare som "råkat ut för" 1984-hantering av medeltida historiskt material är Olaus Magnus….. För mer kött på benen om Ukrainas verkliga historia vänligen läs: Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 28 februari 2014 samt Sveriges okända rysk-ukrainska historia, Norah4history 29 augusti 2014 […]

  Gilla

 9. […] 11 augusti 2014 samt Okänd svensk historia från folkvandringstiden, Norah4History sida och Sveriges okända rysk-ukrainska historia, Norah4history 29 augusti 2014 Den som inte kan sin egen historia, den skall inte påstå sig kunna analysera någon annans […]

  Gilla

 10. […] gärna med att läsa: Sveriges okända rysk-ukrainska historia Rysslands äldre historia Okänd svensk historia från […]

  Gilla

 11. […] Sedan må det också vara så att Sveriges Karl XII var och slogs i såväl Ryssland som Ukraina (Tips till svenskar som missat det Poltava ligger i Ukraina) Men inte utgör 1700-tals historiska slag legitima skäl för att utbilda ryska kamakazipiloter i Östersjön 2014! Om den okända svenska rysk-ukrainska historian se Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gilla

 12. […] Källor: Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921. Ipaty Annals Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982 Lavrenty Annals Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930 Nestorskrönikan se även Vem var Nestor, Norah4history sida Novgorodkrönikan Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984 Radziwill Chronicles Rimbert, Vita Ansgari Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942 Walesiska protokollet med flera. Utdrag ur Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gilla

 13. […] Viktig information o… on Sveriges okända rysk-ukrainska… […]

  Gilla

 14. […] När det gäller USA är det en gammal synd från 68-vänsterns till vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som åter kommer i dagen i media. När det gäller Ryssland är skälet dubbelbottnat. Dels har Sverige och Ryssland under mer än 1000 år varit komplicerat. Dels för att världen idag ser vilka som troligen kommer att komma till Rysslands ledning efter Putin. Se Vilka kommer efter Putin; Norah 4you 16 juli 2013 Motsättningarna mellan det vi idag kallar Sverige och Ryssland började redan innan Ryssland blev det Ryssland historieböckerna känner till. För uppgift om svensk historia se Okänd svensk historia ur King Alfreds Orosius, Norah4you 27 september 2014 samt Sveriges okända Rysk-Ukrainska historia, Norah4you 29 augusti 2014 […]

  Gilla

 15. mahlberg2012 skriver:

  Tack för den utomordentliga sammanfattningen, suveränt.

  Gilla

 16. […] För Ukrainas historia läs gärna: Sveriges okända rysk-ukrainska historia […]

  Gillad av 1 person

 17. norah4you skriver:

  Reblogga detta på Norah4you's Weblog och kommenterade:

  Sverige saknar inte historia. Allt står tyvärr inte i svenska skolornas läroböcker.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: