Tidiga kartor med trådar till Vikingatid/tidig Medeltid i Norden

Battista Agnese 1520-tals karta

One of the pre 1550 World Maps Please compare with known early explorers

One of the pre 1550 World Maps
Please compare with known early explorers

Battista Agnese född i Genua var en 1500-tals kartograf och känd för att tidigt inkorperera äldre samt ny kunskap i de kartor han producerade. Agnese är mest känd från när han 1536 var verksam i Venedig. Var imagen finns idag är ointressant för sammanhanget. Atlasen sägs dock i det arkivets handlingar ha uppgifter som styrker att den är från slutet av 1520-talet. En av Agneses äldsta kända kartor är en karta över Moskva med omgivningar.

Utöver kartan som visas ovan finns tre examplar utöver den översta som jag känner till. En daterad till 1536 de andra till 1544. Nedanstående Atlas, 16 sidor av kartor, sägs vara från 1544 och en av de 70 överlevande exemplaren av Atlas karterade och målade av Battista Agnese. Samtliga verk av Battista Agnese betraktas numera inte bara som kartverk utan som konst.

En av Agneses 1544-tals världskartor ingående i en Atlas med 9 kartor finns på USA:s Kongressbibliotekt. Kartan är dedicerad till Abbot Hieronymus Ruffault, Abbot of St. Vaast. Atlasens äldre provinence hör hemma i Tyskland, Italien samt New York. Felaktig uppgift I många uppslagsverk säger att den ev. kom till Kongressbiblioteket 1943. Den registrerades i arkivet det året, men hade funnits där en tid på disposition av senast kände ägaren som fick ut kartan ur Nazityskland enligt obekräftad uppgift under 1930-talet.

Atlas Battista 1544 Biblioteca Nacional de España homepage

Atlas Battista 1544 Biblioteca Nacional de España homepage

Jeremy (Hieronymus Ruffault
Jeremy, ofta kallad Hieronymus Ruffault var abbot vid St Vaast, Frankrike. St Vaast kloster och klosterkyrka hade ett antal tidigare Benedektinermunkar bland sig. Klosterkyrkan som från början var tillägnad St Vaast kallas vanligen Arras Cathedral. Fullständigt namn Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast d’Arras. Kopplingen till Benediktinermunkar och/eller tidigare sådana är väsentlig för bakgrunden till den kunskap om världen utanför Europa som Battista Agnese fick och inkorporerade I sina kartor och atlas.

Benediktinerorden och kopplingar in i Sveriges Kungahus
Benediktinerklosters noviser samt abbotar och missionärer finns tidigt kopplade till Sveriges Kungahus. Skriver Sveriges Kungahus eftersom även nuvarande svenske kungen på sin moders respektive farmorsmors och farmorsfarmors sida är ättling bland annat via Gustav IV och små furstendömen nere I Europa tillbaka till Kung Magnus Erikssons Biancas anfäder i Flandern. Detta är känt bland ett antal historiker.

Det som är mindre känt, är att Sveriges nuvarande kung via Jacques du Pucheu de La Place (1663-1710) fru Françoise de Labrasseurs farfars mor har rötter i den äldsta franska kungasläkten.

La Place and de Sartau ett område som ligger i nuvarande Belgien på dåvarande Frankrikes landområden. Jacques du Pucheu de La Place (född i Pucheu-Laplace, Pau) gifte sig 1683 med Françoise de Labrasseur (ca 1665-okänt). Jacques är en av de kända anfäderna till släkten som senare runt år 1700 ändrade namn från de Pucheu de La Place till Bernadotte.
En av Françoise de Labrasseurs anfäder på vägen tillbaka till Carlemagne hade nära kontakt med Benediktinerorden. Enligt källor från dåvarande Flandern skickade Benediktinerorden missionsbiskopar till svenske kung Inge den äldres hov.

Inge den äldre donerade mark till ett klosterbygge i Vreta under början av 1100-talet. Se Vreta Klosterkyrka, Skyddad bebyggelse/Kyrkliga Kulturminnen; Länstyrelsen i Östergötlands hemsida

Klostret i Vreta blev senare Cistercienserkloster. Vreta kloster har några av de bäst dokumenterade klosterroven i Nordisk Historia. Ett av dem gav för övrigt upphov till att ett stort antal svenska adelsmän dog vid Gestilren 1210 mellan Erik Knutsson och Sverker den yngres trupper samt i förlängningen hade det klosterrovet betydelse för slaget vid Lena. Det som nordiska historiker missat, är att båda sidor var närmare släkt med varandra än vad som brukar redovisas.

En del uppgifter dök upp i samband med att jag höll i Studiefrämjandets Historieprojekt Vreta, Kaga och Ledbergs socknar under mitten av 1990-talet. Äldre medeltida dokument i original och eller sk. kopiebok fanns då i privat ägo hos det sista kända släktledet till Sverker den äldre som bott kvar inom området. Uppgifterna i privat ägo styrks upp av att stort antal uppgifter bekräftas av Vreta Klosters donationslängd samt av en tidig version av en karta över Nordamerika som ägdes av Linköpings biskop och därför numera finns i Vetenskapliga Biblioteket i Linköping. Dit kom den efter återuppbyggnaden av Stift och Landsbibliotekets vid brand i säkert valv förvarade medeltida handskrifter samt kartor.

Tidiga kartor som visar Nordamerikas kust
Vad har detta med Agneses karta att göra undrar säkert någon? En hel del. Dels är det så att den tidiga kartversionen på Vetenskapliga biblioteket uppvisar hela Nordamerikas kust, inklusive Hudson Bay med alla vikar och med skriftliga uppgifter INNAN såväl Hudson och Munch ens vuxit upp ur sina barnaskor än mindre gett sig ut på seglats. Dels visar den kartan upp den nordöstra – östra kusten av Nordamerika på samma sätt som såväl Agneses som en karta som hittades av en engelsk författare och historiker i Elizabeth I:s arkiv. En karta som enligt en notering, obekräftad, skall ha givits till Elizabeth I redan av Johan, Gustav Vasas son, för brodern Eriks räkning redan innan Erik blev kung.

Historien om den kartan får jag berätta utifrån skriftliga källor vid annan tidpunkt. Det som är intressant är att kartan i Elizabeth I:s arkiv samt i sin mer kända senare version har fem bosättningar markerade mellan Hudson Bay och Newfoundland. Bosättningar som på kartan i Elizabeth I:s arkiv har den norska flaggan under Kalmarunionens tid.

Ännu mer intressant för världshistorien är kanske att såväl Agneses karta som kartan i Elizabeth I:s arkiv från söder Newfoundland längs Nordamerikas kust om man tittar närmare på den i stort har samma grova detaljer som den betydligt mer omdiskuterade Vinlandskartan. I Sverige och Danmark har det förvisso nämnts att danska vetenskapsmän som undersökte Vinlandskartan att maskhål genom Vinlandskartan med sambundna skriftliga MS går igenom även till de skrifter som i Vinlandskartans fall är sambundna med Vinlandskartan. Vad som sällan berättats är att de sambundna skrifterna som ännu vid danska undersökningen av Vinlandskartan var näst intill okända under undersökningstiden samt efteråt har hittats i andra exemplar daterade till samma tid som Vinlandskartan teoretiskt sett kan vara från.

Än mer intressant är om man studerar de arkiv i Spanien, Portugal, Frankrike och Italien samt inom det gamla Österrike-Ungerns område där MS har hittats. Följer man kvinnoleden från Carlemagnes tid fram till 1300-talets slut samt kvinnoled från de släkter som vid Monte Casino sägs ha donerat mark eller gett andra donationer till de tidiga Benediktinermunkarna, så har ingifte mellan kvinna i de leden och furstlig/kunglig person i de furstendömen/kungariken som funnits där MS ovan hittats i arkiv de senaste 20 åren, så finns det en stark koppling. Stark koppling är i sig inget bevis men något som någon med tid samt intresse för medeltidshistoria och släkters anmödrar skulle kunna ägna hela sitt liv åt att följa. Så mycket bevarade källor finns det.

Vinlandskartan
Efter fem års omfattande studier anser sig en dansk expert nu med stor säkerhet kunna slå fast att den s.k. Vinlandskartan inte är någon förfalskning. Forskarna har betvivlat äktheten ända sedan kartan på ett mystiskt vis dök upp för omkring 50 år sedan.

”Inte något av de tester som utförts under de senaste fem åren visar några tecken på förfalskning”, säger Rene Larsen vid Konservatorskolan i Köpenhamn.

Såväl kartans bläck och skrift som maskhål och pergament har undersökts. Forskarna har även utfört kol 14-analyser som visar att kartan ritades ca år 1440 – alltså nästan 50 år innan Columbus seglade till Amerika år 1492. Larsen förmodar att kartan framställts i samband med ett kyrkomöte i Basel i Schweiz.Expert: Gammal karta över Amerika är äkta, Världens Historia 16/2009 s. 05
samt
D J Donahue, J S Olin , G Harbottle; Determination of the Radiocarbon Age of Parchment of the Vinland Map also printed Radiocarbon Volume 44, number 1, 2002, pages 45–52.
Samt The Vinland Map. — Some ”Finer Points” of the Debate. J Huston McCulloch 2005, ohio-state.edu
m.fl.

Btw. Det som kallar Vinlandskartan är nordligaste delen av det område dit det går att spåra svenskar och holländare som enligt Grönländska och Norska källor före 1500 finns noterade av den förste engelske konsuln för Nordamerika att ”svenskarna var här före engelsmän och holländare.

One Response to Tidiga kartor med trådar till Vikingatid/tidig Medeltid i Norden

  1. norah4you skriver:

    Reblogga detta på Norah4you's Weblog och kommenterade:

    Den som gräver i gamla arkiv hittar mycket. Letar man sedan efter gamla kartor som finns bevarade finner man än mer. Bland annat trådar med rötter från tidiga svenska kungar fram till Carl XIV för att inte tala om trådar som går tillbaka till Grönlänningarna samt de dioceses under Gardar See som år 1364 betalade in tiondet bl.a. från Korsnes nordisk bosättning i Nordamerika för uppgifter om det senare se Ivar Bardarsson, mannen som seglade med Paul Knutsson västerut från Grönland

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s