Sveriges historia i ett nötskal – före Vikingatiden

Andra versen på svenska nationalsången lyder:

Du tronar på minnen från fornstora dar
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och förbliver vad Du var.
Ack jag vill leva, jag vill dö i Norden

Tyvärr har alldeles för många idag inte haft ämnesbehöriga lärare i Historia. För alla de som missade att lära in Sveriges äldre historia följer här en historisk tillbaka blick. Inte enbart den som Mellanmjölkslandet Sverige efter Grundskolans införande haft i läroböckerna. Ett land utan historia är ett land utan framtid. Det är viktigt att ta med och erkänna oavsett om det är förskräckliga saker ”våra” landsmän hittade på i äldre tider eller om det bara är den historia som vi svenskar idag vill erkänna.

Sammandrag av Sveriges historia

Fornstora dar
Fornstora dar börjar långt innan vi i Sverige och Norden ens började rista runor. Den biten lämnar jag tillsvidare därhän då den inte är den viktigaste att känna till. Fornstora dar som lämnade avtryck i samtida historikers, kyrkofäders samt geografers bevarade skrifter har större betydelse.

Hermanerik
Hermanerik kom från ön i norra Oceanen. Hermanerik dog runt ~370. Han var en östgotisk kung skapade ett välde från Östersjön till Svarta Havsområdet.

Bitar av den historiska väv beskriver Hermanerik inte enbart i ärade ord. Han och hans män var väldigt lika de senare Vikingarna som härjade från England hela vägen ner till Svarta Havet och Asia Minor.
Hermanerik finns väl dokumenterad av historiker. kyrkofäder samt geografer från Spanien ända bort till nuvarande konfliktområden i forna Asia Minor och söderut hela vägen till Jerusalem berättar om från Hermaneriks egen tid till 600-talet. Widsith rad 18 och 19 ‘Attila ruled the Huns; Eormanric The Goths Widsith poemet finns bevarat i ‘The Exter book’. Poemet antas vara från 600-talet.(Not 1)

Hermanerik/Ermanerik/Eormanric stavningarna är många precis som stavningarna för de Ostrogoter (Not 2). Ostrogoterna följde med honom från ön i Norra Oceanen via Gotland. (Not 3)

Mest känd av alla samtida/nästan samtida källorna är Zosimus (Zosimus, Historia Nova)

Eunapius var en känd retoriker och historiograf skrev bl.a. att Hermanerik/Ermanerik och hans män kom över vatten mot det område vi idag kallar Baltikum. Hermaneriks män var kända för att slåss med bra dubbelsidiga(!) svärd och härjade i stort sett på samma sätt som senare tiders vikingar gjorde. Ett undantag – fick Hermanerik inte det tribut han önskade sig, var han känd för att ta ledande män ur den besegrade eller belägrade gruppen. Han gjorde dem till slavar och en del såldes senare efter Hermaneriks död nere i östra Europa.
Eunapius var född i mitten på 340-talet(Sardis, Lydia) död omkring 420.

Not 1. The Exter book består av en samling äldre engelska, främst anglo-saxiska, poem som sammanställdes till en bok aom biskopen i Exter fick i gåva. skriven runt 975 e.Kr Poemet som Widsith skrev brukar dateras till 600-talet. Vill lägga in en sk. Brasklapp. Utifrån de uppgifter som Widsith lämnar, så ifrågasätter jag om inte Widsith själv skrivit av en källa som senast nedtecknades år 553/54 e.kr. Beviset för detta lämnar jag därhän då det inte berör denna artikel.

Not 2. exempel på detta kan polske historikern Gerard Labudas sammanställning användas. (Labuda Gerard, Zródla, sagi i legendy do najdawniej szych dziejów polski, Warsaw 1960):

Goci, Gaura, Gautar, Gautum, Gautowie, Geatas, Geatowie, Geotena, Goci Wspaniali, Gota, Góta, Gotan, Gotar, Góti, Gotum, Gothi, Gutan,Hraeda, Hraedhowie, Hraedowie, Hraid-Goci, Hredhowie, Hraid-Gótanz, Hraiþ-kutar, Hreðgotar, Hreid-Goci

Not 3. Stora delar av Gutasagan bekräftas om än inte tidsmässigt i de skrifter om Hermanerik som skrevs före 700-talet. En del kompletterande uppgifter ges i den verkliga Saxiska Krönikan (finns ett ex bevarat på Stadtsmuseum i Berlin) som berättar om hur Saxerna kördes bort av Hermaneriks folk när de från Gotland kom över till Baltikum från mitten av Estland upp mot nordost och började vandringen ner till det område i Tyskland som Saxerna sägs ha kommit ifrån.

Alarik
Alarik beskrivs i samtida källor som Goternas ledare. Finns ett antal varianter på tolkningar utifrån källkritisk analys om detta, men här citeras en samtida källa:

År 410: ”At that time after the death of Stilicho, Alaric, the leader of the Goths, sent an embassy to Honorius to treat for peace, but achieved nothing. Therefore, he made for Rome and besieged it…” Samma år dör Alarik och efterträds av sin svåger Ataulf. ”When Alaric died his brother-in-law, Ataulf, succeded hem.” (Olympidors, Bibl.Cod80 pp 168f) (Not 1)

Not 1 Olympidor/Olympidorus brukar dateras till första hälften av 600-talet. Sällan nämnd av svenska historiker har han en hel del upplysningar som bör tillföras svenska historien.

Theodrik den store
Theoderic föddes 454 e.Kr. i Bern där hans föräldrar bodde under hans första år. Theodrik var son till den gotiska kungen Valamir(Valdemar) och Ereriliva (mest känd som Evsebia) Theoderic hade en yngre bror, Teodimund. Theoderic den store var Ostrogoternas Kung under slutet av 400 och början av 500-talet. Theoderic, vars släkt kom uppe från ön i den norra Oceanen övervägde att invadera Romarriket och ersätta det med ett gotiskt rike. Theoderic finns bl.a. nämnd på Rökstenen. I april 487 fattade Theodrik beslutat att inte invadera hela Romarriket. Han tog ett beslut som förändrade Europas historia för alltid, även om han inte uppfyllde sina intentioner att göra alla delar av Europa till Gotiskt ”territorie”. (Not 2)

När Västroms siste kejsare störtas av Odovakar, så ledde Theoderic son till goten Valamir östgoterna som trängde in i Italien. (Not 1) Odovakar störtas av Theoderik och dödas. Adamantius(?vem var han) sände därefter en kejserlig kurir en s.k. ”magistrian” med klagomål på Theoderics framfart i det Romerska Italien. (Not 3)

Theoderic var kristen. Kejsaren av Östromerska riket antog därför att en präst skulle kunna påverka förhandlingarna med Theoderic. Kejsaren sände därför en präst med sin kurir som skulle sköta förhandlingarna. Den kejserlige kuriren hade med sig en präst ”whom the Christians call a ‘presbyter’,” (Not 4)

Not 1. Malchus 20,110

Not 2. Ett skäl till att vi vet extra mycket om Theodrik den store är att Cassiodorus (mest känd som källa för Jordanes) i unga år blev blev han ”questor sacri palatii” hos Theoderik den store. Cassiodorus var född ~487 i Bruttii Notera att Den Östgotiska staten godkänd av Östrom – såväl senat som övriga administrativa romerska funktioner upprätthölls för Östroms räkning av kung Theoderic. Källa: Cassiodorus, Variae IX,25

Not 3. Malchus 20,121

Not 4. Malchus 20, 140

Annonser

2 Responses to Sveriges historia i ett nötskal – före Vikingatiden

  1. […] hittade på i äldre tider eller om det bara är den historia som vi svenskar idag vill erkänna.Sveriges historia i ett nötskal – före Vikingatiden Se även: Sveriges historia i ett nötskal del 2 – Vikingatiden och Sveriges historia i ett […]

    Gilla

  2. […] Sveriges historia i ett nötskal – före Vikingatiden […]

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s