Goterna, namnregister

© Johansson Inger E, Kapitel ur manuskript den Gotiska mosaiken, Linköping 1996 rev. Göteborg 2003.

Ablabius Omnämns som en av Jordanes källor till Getica.  ”Ablabius also, a famous chronicler of the Gothic race, confirms this in hit most trustworthy account.”[i]Blockley omnämner en Ablabius, denne var Konstantin den stores ”praetorian prefect”. Utifrån de uppgifter som lämnas på andra ställen går det att sluta sig till att denne Ablabius åtminstone innan 328 hade tjänsten i Rom. Tycks vara så att Ablabius uppehöll tjänsten hos Konstantin redan då Konstantin som Caesar hade sitt högkvarter i Arles. (Kan ha varit Konstantins moder Helenas tjänst.) Konstantin den stores Ablabius hade i varje fall samma tjänst som Cassiodorus senare uppehöll hos Theodorik.[ii]

Under Konstantin den stores tid förstärktes den administrativa organisationen i romerska riket. Vid slutet av Konstantins tid fanns det fyra stycken prefekturer. Vardera prefekturen, hade för den civila verksamheten en pretorian prefekt. En pretorian prefekt av Rom stod näst högst i rang bland den icke militära tjänstemannastaben i riket. Högst i rang räknades ”the pretorian prefect” of the East (Kontantinopel) därefter kom the ”pretorian prefect” av Italien, the ”pretorian prefect” av Illyricum (Thessalonica) samt sist the ”pretorian prefect” av Gaul.[iii]

I sin tjänst som p.p(~ståthållare), var Ablabius chef över alla de ‘officia’ som fanns inom prefektoratet. Detta innebar bl.a. att Konstantin den stores Ablabius i sitt arbete var tvungen att ha god kännedom om det som tilldrog sig i riket. Till Ablabius lämnade Konstantin vid sin död över förmyndarskapet av sonen Constantius.

”To the Care of Ablabius he Constantine I left his son Constantius, who had been co-ruler with him and who shared his father’s Empire with his brothers Constantine and Constans”[iv]

Är då Ablabius hos Konstantin och Konstantius samme Ablabius som Cassiodorus omnämner i Variæ X,22?

Det finns mycket som tyder på att detta är för handen. Närmare diskussioner om detta se kommentarer i slutet av boken.

Annat intressant citat.

”Constantine then, favoured Ablabius but was punished for it.”[v]

Ablabius blev nämligen beskylld för att legat bakom att Konstantins ene son upptäcktes i kompromiterande förhållande med en av sina barndomsvänner. Båda avrättades.

Acasius Patriark av Konstantinopel på 480-talet
Adrianople Slaget mellan västgoter (understödda av östgoter) och Valens romerska trupper i Adrianople. Valens dödades och de romerska trupperna besegrades 9 aug. 378.[vi]
Aetius Aetius ledde 451 en samlad styrka med soldater ur den kejserliga romerska armén och västgoterna som besegrade Attila vid Chalous vid floden Marne. Aetius mördades år 454. Detta ledde till upplopp och kaos i Italien.”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius.[vii]
Alaner ~354?? ”While the East was enduring these prolonged misfortunes Constantinus in his own seventh and the Caesar’s third consul ship moved at the beginning of the warm season from Arles to Valence, intending to take the field against the brothers Gundomad and Vadomar kings of the Alamanni, whose frequent raid were devasting the frontier regions of Gaul.”[viii]Det är ofta så att nordbor, speciellt visigoter och folk från Bornholm (Gundomar och Valdemar som de kallas i andra källor kom från en liten ö i norra Oceanen) från omkring 300 e.Kr kallas Alaner. Till skillnad från ostrogoter som från de att de bosatte sig i Thrace samt tidigare Skytiska områden i öst kom att kallas skyter i grekiska och arabiska källor. (Även i en del äldre romares historiska verk)
Alaner 450-talet ”The Sciri, moreover, and the Sadagarii and certain of the Alani with their leader Candac by name, received Scythia Minor and Lower Moesia.[ix]Scythia Minor = Ukraina och Vitryssland söderut.
Alaner 457-466 Leo I:s yngre dotter gifte sig med alanen Patricius, son till Aspar. Enligt Ostrogotsky försökte Leo I att komma ifrån sitt beroende av alanerna och goterna genom att låta Isauriernas chef Tarasicodissa få ett grekiskt namn, Zeno, och gifta sig med Leo I:s äldsta dotter Ariadne år 466.[x]
Alarik Alarik, visigothernas ledare, föddes ~370. Enligt Jordanes var Alarik chef över herulerna.[xi] På general Stilicho rekommendation blev Alarik romersk general med ansvar för Illyricum.[xii] Alarik fick 4000 pund i guld för sina tjänster.[xiii] Betalningen skall ha avsett en marsch till Epirus.[xiv]Alaric the tribal leader of the Goths whom Stilicho summoned to guard Illyricum for Honorius...”[xv] Alarik utsågs till ”magister militium per Illyricum”.[xvi]While Stilicho was still alive Alaric received four thousand pounds Fel! Bokmärket är inte definierat.of goldFel! Bokmärket är inte definierat. to pay for his services.[xvii]At that time after the death of Stilicho, Alaric, the leader of the Goths, sent an embassy to Honorius to treat for peace, but achieved nothing. Therefore, he made for Rome and besieged it…[xviii]

When a letter from Honorius outweighing the right of sanctuary sealed Eucherius fate, the barbarians as a result joined Alaric and urged him to make war on the romans.”[xix]

Alarik var den förste germanske hövdingen/kungen som intog Rom. Alarik dog samma år som han intagit den västromerska huvudorten år 410. Alariks svåger Ataulf var den som därefter blev ledare för västgoterna. ”When Alaric died his brother-in-law, Ataulf, succeded him.”[xx]

Amalasuentha Gift med Eutharic och mor till Mathesuentha.
Andag Andag var son till Andela samt systerson till Candac.[xxi] Enligt Jordanes var Andag far till Gunthingis (Baza) som Jordanes själv varit skrivare åt.[xxii] Andag, en av östgoternas gisslan hos Attila, sägs enligt vissa källor ha varit den som orsakat kung Theodorids död. Andra säger att kung Theodorid efter att ha slängts ner av sin häst blev ihjältrampad av misstag av sina egna män.[xxiii]Here king Theodorid, while riding by to encourage his army, was thrown from his horse and tramped under foot by his own men, then ending his days at a ripe old age. But others say he was slain by the spear of Andag of the host of the Ostrogoths, who were then under the sway of Attila”.[xxiv]
Andela              ~Ondela? Andela var far till Andag, gift med Candac:s syster och farfar till Gunthingis även kallad Baza. Andela tillhörde Amalilinjen.[xxv] Candacs syster var gift med Andela:s son Andag.[xxvi]
Arcadius Son till Theodosius den store sattes av sin far att styra östromerska riket. Arcadius var romersk kejsare 395-408. Arcadius var far till Kejsar Theodosius II.
Ardabur Aspars son. Aspar och hans son Ardabur mördades 471 p.g.a. de antigotiska stämningarna i det östromerska riket.[xxvii]
Aspar Alan som på 450-talet hade ett stort inflytande på det östromerska riket. Aspars son Patricius gifte sig med kejsare Leo I:s andra dotter (namn??). Aspar och hans son Ardabur mördades p.g.a. de antigotiska stämningarna 471. [xxviii]
Ataulf ”When Alaric died his brother-in-law, Ataulf, succeded hem.”[xxix]
Athalaric Athalaric var sonson till Theodoric(d534) och efterträdde honom på tronen i Italien. Cassiodorus tjänstgjorde som ”magister officiorum” under både Theoderik och Athalarics tid.[xxx]
Athenais se Eudocia hustru till Theodosius II(östrom. kejsare 408-450)
Attila Attila var son till skytiern Mundios. Attila mördade sin äldre bror Bleda för att bli hunnernas ledare.[xxxi] Attila var nu hunnernas kung. På 440-talet plundrade Attila och hunnerna hela Balkan innan Attila drog västerut.”When Gaiseric, the king of the Vandals whom I have mentioned shortly before, learned that Attil´s mind was set upon laying waste the world, with many gifts he urged him on to war against the Visigoths, since he feared that Theodorid, the king of Visigoths, would avenge the injury to his daughter.[xxxii]

Attila attackerade Gaul och besegrades på de Katalanska stridsfälten av Aetius 451. Attila attackerade Italien flera gånger 452. Attila hade en son som hette Hernac. År 454 dog Attila plötsligt.[xxxiii]

While the fleet was, as we have described, in Sicily receiving the envoys of Gaiseric and awaiting the commands of the Emperor, Attila, the son of Mundios, a Scythian and a brave man, killed his elder brother Bleda and became sole ruler of the kingdom of the Schythians (whom they also call Huns) and devasted Thrace. Pariculary because of him Theodosius made treaty with Gaiseric and withdraw the fleet from Sicily[xxxiv]

Attila och hans hunner besegrades år 451 vid Chalous vid Marne av en samlad styrka ur romerska armén samt västgoterna under ledning av den romerske generalen Aetius.[xxxv]

Augusta Pulceria Se Pulcheria syster till Theodosius II och gift med Marcian
Avitus      455-456 When Gaiseric had plundred Rome and while Avitus was Emperor, Marcian, the Emperor of the eastern Romans, sent envoys to Gaiseric, the ruler of the Vandals, telling him to keep away from the land of the italians and to release the royal women whom he held capritive, the wife of Valentinian and her daughters. The enwoys returned to the East empty handed, since Gaiseric paid heed to none of those sent from Marcian nor was he even willing to free the woman. To Gaiseric Marcian sent more letters and as ambassador Bleda, a bishop of Gaiserics own heresy (for the Vandals too, are of the Christian faith).[xxxvi]
Belisarius   ~505-565. Östromersk general under kejsar Justianian I. Besegrade Vandalerna 533 vid Tricannanum och östgoterna år 540 i Italien. Belisarius tog östgoternas kung Vitiges och hans hustru Mathesuentha, dotter till Eutharic, tillfånga och förde dem till Konstantinopel.[xxxvii]Belisarius var General i Justinian I:s arme. Belisarius seglade 533 till Afrika och besegrade Vandalerna. Belisarius återkom 534 i triumf till Konstantinopel med Vandalernas kung Gelimer som fånge. Redan året efteråt 535 drog han igång ett anfall även mot östgoterna i Italien. Belisarius segrade inledningsvis och marscherade via Dalmatia, och Sicilien. Neapel och Rom föll. 540 besegrades Vitiges östgoternas kung av Belisarius och fördes fången till Konstantinopel.[xxxviii]
Bysans    328 Omdöpt år 328 till Konstantinopel.
Caesar           (49-44 f.kr) Caesar lade under sig större delen av den då kända världen samt ett antal tidigare okända öar. Men trots upprepade försök lyckades Caesar inte besegra goterna.[xxxix]Finns små fragmentariska uppgifter om att Caesar försökte ta sig med flotta upp och runda Skagen men fick för stora problem pga flyttande sanddyner i botten och gav upp.
Candac The Sciri, moreover, and the Sadagarii and certain of the Alani with their leader Candac by name, received Scythia Minor and Lower Moesia.[xl]
Candac Candac var ledare för alanerna när Attila dog 453.[xli] Candacs syster var gift med Andela:s son Andag.[xlii] Candac hade Paria till sin sekreterare så länge han levde.[xliii] (han=Paria eller Candac?)
Cassiodorus 500-talets början Cassiodorus skrev en gotiska historia i 12 volymer. Boken anses vara förlorad. Cassiodorus var romersk konsul ordinarius från 514, magister officiorum 524. Cassiodorus skrev kejsar Theodoric officiella brev och författade ett antal skrifter. Bland dem Variæ. Variae är en samling med brev från bl.a. kejsar Theodoric.Flavius Magnus Aurelius  Cassiodorus föddes ~487 och dog ~583/585. Född i Bruttii inom en välkänd romersk släkt(Flavius) med rötter hos tidigare kejsare, blev Cassiodorus redan under ungdomsåren ”questor sacri palatii”. En questor sacri palatii hade till uppgift att ansvara för kejsarens juridiska affärer. I arbetet ingick både att upprätta lagar samt kontrasignera kejserliga dekret.[xliv]

Cassiodorus farfar hade varit tribune och notarius vid Valentinian III:e kejserliga hov. (Samme Valentinian III som mördats 455). Farfadern deltog som med en god vän när dennes far var med i den romerska attachegruppen som skickades till Attilla. Därefter kom en del goter att få tillstånd att bosätta sig på släktens ägor.

På grund av Cassiodorus släktskap med de ledande romerska familjerna fanns det en viktig förutsättning redan från början för att östromerska riket skulle godkänna en västgotisk stat i Italien. Kontrollen över det juridiska fältet låg således fortsatt kvar inom samma maktsfär i Rom som tidigare. Cassiodorus upprätt höll således posten som qurestor hos västgoternas kung Theodoric. Vid denna tid  var den östgotiska staten godkänd av östrom – såväl senat som övriga administrativa romerska funktioner upprätthölls under kung Theoderic och hans efterträdare Athalarics tid. Det finns därför starka skäl som talar för att tjänsten som questor och andra tjänster, som Cassiodorus upprätthöll i det östgotiska riket, i stort motsvarade de funktioner som fanns i andra romerska prefektorat.[xlv] Denna tjänst gav Cassiodorus stora möjligheter att få kännedom om de goter som besökte Theodoric och deras historia såsom den fanns nedtecknas (här hänvisas oftast till Ablabius på 300-talet) och som den återberättades.

Cassiodorus blev tidigt utsedd till patrician och kom senare även att bli senator i den Romerska senaten. Detta var i sig inte konstigt då hans Den unge Cassiodorus steg tidigt i graderna och år 514 blev han ”consul ordinarius”. En consul ordinarius hade att självständigt ansvara för den administrativa skötseln av ett honom tilldelat område.

Efter att Cassiodorus varit konsul en tid kom han att utses till senator och bodde senare i Rom.[xlvi]

Andra källor om Cassiodorus år 526-533:

Cassiodorus tjänstgjorde som ”Magister Officiorum” hos Theodorik den store och Athalaric.[xlvii]

En Magister Officiorum var kejsarens högste administrative tjänsteman och hade som en av sina uppgifter att ha kontroll av alla ”officia” i riket. Han var vidare  ansvarig för kejsarens säkerhet och chef för kejsarens livvakt. Utöver detta var Magister officiorum även cermonimästare, d.v.s. ansvarig för mottagningarna av alla främmande ambassadörer samt hade i denna roll till uppgift att sitta med vid förhandlingar med främmande länders sändebud. Utöver detta var Magister officiorum även chef för den kejserliga posten (cursus publicus). Till sin hjälp hade Magister Officiorum en Quaestor Sacri Palatii som var ansvarig för rikets juridiska affärer.

Cassiodorus arbetade för Athalaric 526-533 som ”Magister officiorum.” En Magistrer officiorum innehade den ledande administrativa tjänsten i centrala administrationen.

Magister officiorum hade som sin uppgift: Att kontrollera alla ‘officia’, vara ansvarig för Theoderiks säkerhet och som sådan även chef över ”scholae palatinae” = kejsarens livvakt. Som Magister officiorum var Cassiodorus även cermonimästare, han var ansvarig för mottagningandet av alla främmande ambassadörer och satt dessutom med som kejsarens representant vid förhandlingar med främmande länders sändebud. Härutöver var en Magister officiorum även chef över rikets post och postkontor, (cursus publicus). Närmast under Magister officiorum var en quaestor sacri palatii ansvarig.[xlviii] Detta innebär att det fanns få samtida som hade så god muntlig som skriftlig kännedom om t.ex. de goter som fanns i den romerska armen eller besökte östgoternas store, nämligen Theoderik.

I Variæ utgiven år 537, återgav Cassiodorus 32 brev. Av breven framgår att Cassiodorus själv finansierade de gotiska soldaternas uppehälle som bodde inom hans ”egna” ansvarsområde. Detta för att inte belasta den ansträngda statskassan med utgifterna.[xlix] För nordiska förhållanden (Herulerna) är det intressant, att Cassiodorus talar om att Herulernas kung Rodulf,  var vapenson till Theodoric. Kung Rodulf adopterades av Theodoric.[l]

Bland breven finns ett brev från kejsar Theodoric(d. 526) till Austi (Ester i nuvarande Estland) angående bärnstens handeln samt även ett brev till Herulernas konung efter att Herulernas huvudstyrka återvänt(?) till Skandinavien.[li]

Dessa brev skall fram till Andra Världskrigets utbrott funnits i Villa Medici i Rom. Även omnämnt i det enda original som finns/fanns av Saxiska Annalerna, fram till början av 50-talet i Berliner Stadts Museums ägo.

Uppgifter om Cassiodorus 533-34 från flertal mindre källhänvisningar, samtida källor:

Cassiodorus blev omkring 533-534 ”Praefectus praetorio” En pretorian prefect hade till uppgift att vara högste ansvarige i den administrativa och juridiska ledningen av en prefectura – i detta fallet den gamla romerska prefecturan Italien. Även under den tid som östgoterna övertagit ledningen i Rom fungerade fortfarande det gamla romerska administrativa systemet. En pretorian prefect av Rom ansågs vara en hög och betrodd tjänsteman.[lii] Detta betydde t.ex. att när Cassiodorus efter att goterna besegrats av Belisarius fortsatt räknades som en som representerat kejsaren. Att så är fallet framkommer inte minst i de källor som hänvisar till Cassiodorus som skicklig, tillförlitlig och intelligent.

Cassiodorus skrev en ”public eulogy” till Theodahad som efterträdde Athalaric. Under Theodahad och Vitiges hade Cassiodorus tjänsten som ”Questor”

Fåtal och mycket fragmentariska uppgifter om Cassiodorus 535-539

540-talet

När östgoternas rike krossades blev Cassiodorus munk och grundade ett kloster.[liii] I detta kloster skrev sedan Cassiodorus ett stort antal teologiska och historiska böcker. Han skrev även böcker om utbildning och ortografi.

550-551

Under åren 550-551 befann sig Cassiodorus i Konstantinopel.[liv] 

Catalanska slagfältet Se Chalons vid floden Marne i romerska Gaul
Claudius II Claudius II romersk kejsare 268-270. Claudius II körde ut goterna från det romerska området inom Balkan.[lv]
Cniva Goterkung. Goterna invaderade under Cniva Moesia år 250 och besegrade året efteråt Romarna.[lvi]  Efter Ostrogothas död(~250) delade Cniva goternas arme i två delar och sände en grupp att härja i Moesia. Cniva samt 70.000 man skyndades sig till Euscia som även kallades ”Norae”.[lvii] Under ledning av Cniva invaderade goterna Romarriket år 249. Moesia besegrades år 250 och år 251 besegrade goterna Romerska armen.[lviii] Under Cniva härjade goterna sedan i stora delar av Mindre Asien utan att möta större motstånd.
Constantius Constantius utsågs 293 till Ceasar tillsammans med Gallerius under kejsar Diocletian(285-305) och Maximian. Constantius gifte sig med Maximians dotter. När Maximian avgick som kejsare 305 efterträdde Constantius honom i det västromerska delen av riket.[lix]
Cruithni Irernas namn under 4-600-talen för pikter. se vidare pikter.
Cumbri =combrogi Britonernas namn för sig själva och sina landsmän.[lx]
Dalmatia Province i Balkan längs den Adriatiska kusten
Danube Danube, =Donau, rinner upp inom Alamannis område eftersom sextio bäckar tillsammans bildar en flod. Danube rinner slutligen ut i Pontus(=Svarta Havet).[lxi]
Dicineus       (~0-40 e.kr) Dicineus lärde enligt Jordanes goterna erik, laglydnad, de 12 stjärnbilderna samt annan astronomi.[lxii]
Domitian       (81-96 e.kr) Under kejsar Domitians tid bröt goterna det fredsavtal som de sedan länge hade haft med det romerska riket.[lxiii]
Eudocia Eudocia hustru till Theodosius II (östrom. kejsare 408-450) Eucocia som var dotter till en ”pagan” professor i Aten kom att utöva stort inflytande på Theodosius politik.[lxiv]
Eudoxia hustru till Valentinian III ”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Eudoxia and her two daughters.[lxv]”Gaiseric the ruler of the Vandals, heard of the deaths of Aetius and Valentinian and concluded that the time was right for an attack on Italy….. They also say that Eudoxia, the wife of Valentinian, out of distress at the murder of her husband and her forced marriage, secretly summend Gaiseric who crossed from Africa to Rome with a large fleet and the people whom he led.”[lxvi]

Enl. Blockley kom Geiseric till Rom den 2 juni 455.

Geiseric lät gifta bort sin son Huneric med Valentinian och Eudoxias dotter Eudocia. Därefter härjade Geiseric längs de afrikanska medelhavsstäderna.

Eusebios Eusebios(~260-340) var bishop i Caesarea i Palestina. Historiker och teolog som skrev flera böcker: Chronicle (två böcker) t.o.m. 325; Ecclesiastical history, ed. E Schwartz and T Mommsen, Leipzig 1903-09; Life of Constantine the Great, ed J A Heikel, Leipzig 1902.[lxvii]
Eutharic Eutharic far till Mathesuentha som år 533 tillfångatogs av Belisarius tillsammans med sin man Vitiges.
Eutharic Eutharic var gift med Amalasuentha och far till Mathesuentha som gifte sig med östgotiske kungen Vitiges.
Filip   Romersk kejsare 244-249. Goterkrigen som börjat år 238 fortsatte under kejsare Philippus tid.[lxviii]
Galerius Galerius utsågs 293 till Ceasar tillsammans med Constantius under de romerska kejsarna Diocletian(285-305) och Maximian. Galerius gifte sig med en dotter till Diocletian.[lxix]
Galliarum Praefectura praetorio Galliarum omfattade romerska England, Gaul, Iberiska halvön samt den närliggande västra delen av Mauritanien.
Gallienus Romersk kejsare 253-268. Under hans tid anföll goterna stora delar av Mindre Asien utan att möta större motstånd.[lxx] 
Gaul 350-talets mitt Alanerkungarna och bröderna Gundomad och Vadomar gör med sina trupper frekventa raider in i Gaul.”[lxxi]
Geberich Geberich efterträdde goterkungarna Ariaricus och Aoricus.[lxxii] Goterkung efter att goterna lovat tillhandahålla trupper som foederati till Romarriket.[lxxiii] Geberich gick i krig mot Vandalerna. Geberich efterträddes av Hermaneric.[lxxiv]
Geiseric 455 ”…Maximus learned that Gaiserich was encamped at Azestus (which is a place near Rome), he panicked, mounted a horse and fled….. This was the end of hisMaximus life, having usurped power for three months. Meanwhile Gaiseric entered Rome.[lxxv]”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was   killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.[lxxvi]

”Gaiseric the ruler of the Vandals, heard of the deaths of Aetius and Valentinian and concluded that the time was right for an attack on Italy….. They also say that Eudoxia, the wife of Valentinian, out of distress at the murder of her husband and her forced marriage, secretly summend Gaiseric who crossed from Africa to Rome with a large fleet and the people whom he led.”[lxxvii]

Geiseric lät gifta bort sin son Huneric med Valentinian och Eudoxias dotter Eudocia.[lxxviii]

Geiseric 455-456

”When Gaiseric had plundred Rome and while Avitus was Emperor, Marcian, the Emperor of the eastern Romans, sent envoys to Gaiseric, the ruler of the Vandals, telling him to keep away from the land of the italians and to release the royal women whom he held capritive, the wife of Valentinian and her daughters. The enwoys returned to the East empty handed, since Gaiseric paid heed to none of those sent from Marcian nor was he even willing to free the woman. To Gaiseric Marcian sent more letters and as ambassador Bleda, a bishop of Gaiserics own heresy (for the Vandals too, are of the Christian faith).”[lxxix]

Geiseric 457-461

Gaiseric och kejsar Majorian skall ha träffat en fredsöverenskommelse någon gång under åren 457-461.[lxxx]

Geiseric 461-472??? (osäkert årtal)

”Since Gaiseric no longer kept the treaty which he had made with Majorian, he sent a force of Vandals and Moors to ravage Italy and Sicily……Althrough many embaassies were sent to him at various times, Gaieric did not free the woman until he had betrothed Valentinians elder daughter, whose name was Eudocia, to his son Huneric. Then he dissmed Eudoxia, the daughter of Theodocuys, and Placidia her other daughter who was married to Olybrius. He did not end his devastion of Italy and Sicily, but ravaged even more, since because of his kinskip by marriage he wished Olymbrius to be Emperor of the western Romans after Majorian”[lxxxi]

Geiseric 466-467

”The Emperor Leo sent Phylarchus to Gaisric to announce to him the sovereignty of Anthemius and to threaten war if he did not evacuate Italy and Sicily. He returned with the report that Gaiseric refused to accept the Emperors commands and that he was engaged in preparation for war on the ground that the treaty had been broken by the eastern Romans”[lxxxii]

Geiseric 471-472?

”Gaiseric ravaged Italy wishing Olybrius to be Emperor of the weat because of his kinskip by marriage”.[lxxxiii] 

Goter Efter utvandringen till Gothiscandza:”soon they moved from here to the abodes of the Ulmerugi, who then dwelt on the shores of Ocean, where they pitched camp, joined battle with them and drove them from their homes.”[lxxxiv]

”Then they subdued their neighbors, the Vandals, and thus added to their victories….Filimer, son of Gadaric, reigned as king …. he decided that the army of the Goths with their families shoul move from that region…. they came to the land of Scythia.[lxxxv]

”We read that in their first abode the Goths dwelt in the land of Scythia near Lake Maeotis, in their second in Moesia, Thrace and Dacia, and in the third they dwelt again in Scytha, above the sea of Pontus.[lxxxvi]

Goterna dök i slutet av 100-talet upp vid Svarta havet och slog sig ned norr om det. Från ett område mellan Donau och Don gjorde goterna raider in i det romerska riket.[lxxxvii] (Stämmer överens med nuvarande Ukraina/Vitryssland uppgifterna)

200-talet

Kejsar Maximinus var själv till hälften got och till hälften alan. Han kom från Thrace, där goter som korsat Danube(Donau, hållit till en kortare tid.[lxxxviii] Bakgrunden till att en av gotisk släkt kunde bli romersk kejsare var att Maximinus Thrax, som enligt uppgift var >8 fot lång(>240 cm), blev av Septimus utvald att ingå i Severeus Alexanders livvakt, på grund av sin styrka. Maximinus Thrax, som var kejsarens hela namn, var son till goten Micca. Maximinus efterträdde 235 Severus Alexander som romersk kejsare. Maximinus valdes av den romerska armen efter att denna blivit ombedd av Romerska senaten att kora en ny kejsare.[lxxxix]

Goterkrigen börjar under kejsar Maximinus sista regeringsår. Kejsar Maximinus dog när han, som den hedning han var gick i krig mot de kristna. Maximinus Thrax dödades av Dupienus vid Aquileia år 238.

Goter 244-249 Krigen pågick under kejsar Philippus tid då Ostrogotha var goternas kung och besegrade Gepidi. Ostrogotha(~218-250) var goternas kung(244-249) då goterna besegrade Gepide. Ostrogotha styrde över både öst och västgoter. När Fastida, Gepidernas kung, krävde att Ostrogotha skulle ge upp delar av sitt land eller vara beredd på krig vägrade Ostrogotha att vika sig. Slaget mellan Gepider och Goter stod vid staden Galtis, nära ”Auha-floden”. Goterna fick snabbt övertag i striderna och kung Fastida fick snabbt återvända till sitt land.[xc]
Goter 250-300

250-260 talet

År 250, under kejsar Decius tid, invaderade goternas kung Cniva Moesia  och besegrade året efteråt Romarna.[xci]

Under Gallienus tid(253-268) drog goterna vidare till Mindre Asien. och härjade stora områden.[xcii] Goterkungarna Ariaricus och Aoricus träffades en pakt med kejsar Constantine, att goterna genom att varje år tillhandahålla trupper blev foederati till det romerska riket.[xciii] Goternas näste kung blev Geberich som gick i krig mot Vandalerna.[xciv]

Goter 300-talet

380-talet

När väl de gotiska anfallet på romerska riket ~380 drivits tillbaka bortom ”the Balcan Mountains” träffade kejsare Theodosius den store en överenskommelse(foedus med dem):

* Östgoterna fick slå sig ned i Pannonia

* Västgoterna fick slå sig ned i norra delen av Thrace

* Goterna garanterades fullständig självständighet

* Slapp beskattning

* Goterna lovade ta tjänst i de militära styrkorna och

  garanterades i gengäld hög sold.

* kunde ta anställning som foederati i kejserlig tjänst

Detta ledde till att de gotiska styrkorna kom att dominera den romerska armén. D.v.s. de flesta viktiga befälhavarna i den romerska armen var goter.[xcv] 

Goter 400-talet

400-talet

”In the time of Honorius the name buccellarius was given not only to Roman soldiers but also to certain Goths. Similarly the name foederati was given to a diverse and mixed body of men”.[xcvi]

P.g.a. de tilltagande antigotiska stämningarna i det östromerska riket fick germaner(goter) på 410-talet inte längre ingå i de romerska militära styrkorna. Omständigheterna gjorde dock att den därav följande omorganisationen av den romerska armén misslyckades. Detta ledde till att goterna i stället individuellt rekryterades till armén som ”mercenaries” och soldater direkt av de kejserliga befälhavarna. [xcvii]

Goter 410 ”When Alaric died his brother-in-law, Ataulf, succeded hem.”[xcviii]
Goter 440-455 440-tal”When Gaiseric, the king of the Vandals whom I have mentioned shortly before, learned that Attil´s mind was set upon laying waste the world, with many  gifts he urged him on to war against the Visigoths, since he feared that Theodorid, the king of Visigoths, would avenge the injury to his daughter.”[xcix]

”Gaiseric the ruler of the Vandals, heard of the deaths of Aetius and Valentinian and concluded that the time was right for an attack on Italy….. They also say that Eudoxia, the wife of Valenrinian, out of distress at the murder of her husband and her forced marriage, secretly summend Gaiseric who crossed from Africa to Rome with a large fleet and the people whom he led.”[c]

Enl. Blockley kom Gaiseric till Rom den 2 juni 455.

Goter 466 Enligt Ostrogotsky försökte Leo I att komma ifrån sitt beroende av alanerna och goterna genom att låta Isauriernas chef Tarasicodissa få ett grekiskt namn, Zeno, och gifta sig med Leo I:s äldsta dotter Ariadne år 466.[ci]
Goter 500-tal Goternas avtåg under slutet av 500-talet från den östromerska riket medförde försämrade handelsmöjligheter och sämre utbildat krigarfolk.[cii] 
Goterna Kallades i tidigare Sarmaten och Melanchlänen samt även för geten. Alla goterna hade på 500-talet vit hudfärg, blont hår och stora vackra ansikten. De var alla arianer (dvs kristna arianer) och talade alla samma språk. De bodde sedan länge nära Donau. Senare bosatte de sig även vid Singedon(nära Belgrad). Enligt Prokopius stod västgoterna i ett speciellt vänskapsförhållande till kejsar Arkadius(395-408).[ciii]
Gundomad Tillsammans med sin bror Vadomar Alankung. Bröderna härjade regelbundet Gauls gränser i mitten på 350-talet.[civ]
Hermaneric Hermaneric, död ~370, östgotisk kung med ett välde från Östersjön till Svarta Havet. Hermaneric var son till Achiulf, bror till Vultuulf och far till Hunimund.[cv]I Hermanerics styrkor ingick Heruler.[cvi] Hermaneric underkuvade i tur och ordning Golthescythia, Thiudos, Inanxis, Vasinabroncae, Meren, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athul, Navego, Bubegerae, Coldae.[cvii]

Efter att Hermaneric besegrat och införlivat Herulerna i sina trupper tog han till vapen mot venderna.[cviii]

Hernac ”… and the last Vindobona. But the Sauromatae, whom we call Sarmatians, and the Cemandri and certain of the Huns dwelt in Castra Martis, a city given to them in the region of Illyricum……….Hernac, the younger son of Attila, with his followers, chose a home in the most distant part of lesser Scythia….”[cix]
Herulerna Herulerna höll till vid Lake Maeotis i sumpmarkerna. enligt Jordanes kallade Grekerna sumpmarkerna helê. Det var sumpmarkerna som gav Herulerna deras namn.[cx] Heruler tjänstgjorde under Hermaneric efter att Hermaneric besegrat dem.[cxi]Herulerna var duktiga i konsten att utvinna myrmalm och köpte ofta till stor förvåning för romarna myrmarker för de guldmynt de fick när de tjänstgjorde hos romarna. Av myrmalmen producerade de dubbelslipade svärd som de sålde dyrt.
Honorius Honorius(393-423), yngre son till Theodosius. Theodosius lät Honorius styra västrom. Under mer än 10 var goten Stilicho den som styrde Västromerska riket i Honorius namn.”In the time of Honorius the name buccellarius was given not only to Roman soldiers but also to certain Goths. Similarly the name foederati was given to a diverse and mixed body of men”.[cxii]

393-408: General Stilicho rekommenderade att goternas ledare Alaric skulle bli romersk general med ansvar för Illyricum.[cxiii] ”Alaric the tribal leader of the Goths whom Stilicho summoned to guard illyricum for Honorius…”[cxiv]

Östrom utsåg Alarik till ”magister militium per Illyricum”.[cxv]

efter 408: ”At that time after the death of Stilicho, Alaric, the leader of the Goths, sent an embassy to Honorius to treat for peace, but achieved nothing. Therefore, he made for Rome and besieged it…”[cxvi]

”When a letter from Honorius outweithing the right of sanctuary sealed Eucherius fate, the barbarians as a result joined Alaric and urged him to make war on the romans.[cxvii]

Honorius Under kejsar Honorius tid kunde goter vara romerska soldater och få titeln som foederati.[cxviii]
Huneric Huneric var son till Vandalernas kung Geiseric. Huneric var under slutet av 440-talet gift med dotter till Theodorid, västgotisk kung i Gaul. Efter Valentinian mördats och Geiseric räddat änkan och de båda dötterna lät Geiseric gifta bort Huneric med Valentinian och Eudoxias dotter Eudocia.[cxix]Since Gaiseric no longer kept the treaty which he had made with Majorian, he sent a force of Vandals and Moors to ravage Italy and Sicily……Althrough many embaassies were sent to him at various times, Gaieric did not free the woman until he had betrothed Valentinians elder daughter, whose name was Eudocia, to his son Huneric. Then he dissmed Eudoxia, the daughter of Theodocuys, and Placidia her other daughter who was married to Olybrius. He did not end his devastion of italy and Sicily, but ravaged even more, since because of his kinskip by marriage he wished Olymbrius to be Emperor of the western Romans after Majorian[cxx]
Illyricum Illyricum prefecture = Praefectura praetorio Illyricum omfattade dioceses av Dacia, Macedonian, m.a.o. Grekland och centrala Balkan. Efter kejsar Valentinian III:s död 455 brandskattade Geiseric Illyrien, Pelaponnes d.v.s. större delen av Grekland, samt kusten på Sicilien och längs Italiens kuster.[cxxi]

400-408 Alarik romersk general med ansvar för Illyricum

General Stilicho rekommenderade att goternas ledare Alaric skulle bli romersk general med ansvar för Illyricum.[cxxii] ”Alaric the tribal leader of the Goths whom Stilicho summoned to guard illyricum for Honorius…”[cxxiii]

Östrom utsåg Alarik till ”magister militium per Illyricum”.[cxxiv]

”While Stilicho was still alive Alaric received four thousand pounds Fel! Bokmärket är inte definierat.of goldFel! Bokmärket är inte definierat. to pay for his services.[cxxv] Enligt Blockley säger Zosimus(5,28,7) att betalningen avsåg en marsch till Epirus.[cxxvi]

Italien 455 Efter attt Geiseric räddat Valentinians änka och döttrar år 455 från Rom brandskattade han Illyrien, Pelaponnes d.v.s. större delen av Grekland, samt kusten på Sicilien och längs Italiens kuster.[cxxvii]”While the fleet was, as we have described, in Sicily receiving the envoys of Gaiseric and awaiting the commands of the Emperor, Attila, the son of Mundios, a Scythian and a brave man, killed his elder brother Bleda and became sole ruler of the kingdom of the Schythians (whom they also call Huns) and devasted Thrace. Particulary because of him Theodosius made treaty with Gaiseric and withdraw the fleet from Sicily”[cxxviii]
Italien 466-467 ”Gaiseric ravaged Italy wishing Olybrius to be Emperor of the weat because of his kinskip by marriage”.[cxxix]
Italien 472 ”Since Gaiseric no longer kept the treaty which he had made with Majorian, he sent a force of Vandals and Moors to ravage Italy and Sicily……Althrough many embaassies were sent to him at various times, Gaieric did not free the woman until he had betrothed Valentinians elder daughter, whose name was Eudocia, to his son Huneric. Then he dissmed Eudoxia, the daughter of Theodo, and Placidia her other daughter who was married to Olybrius. He did not end his devastion of italy and Sicily, but ravaged even more, since because of his kinskip by marriage he wished Olymbrius to be Emperor of the western Romans after Majorian”[cxxx]
Italy ”Gaiseric ravaged Italy wishing Olybrius to be Emperor of the weat because of his kinskip by marriage”.[cxxxi]
Justian I kejsare 518-527. Onkel till Justinian kejsare 527-565
Justinian 527-565 Justinian I efterträdde sin onkel Justian I som kejsare 527. Under kejsare Justinians tid kom Konstantinopel att bli ett ”halvvägs” handelshus i handeln mellan Europa och Asien. Medelhavstrafiken hade vid denna tid övertagits av Greker och Syrier. Det bysantinska riket hade handel med Kina och Indien. Perserna kontrollerade såväl sjö som landtransporterna till Kina och Indien. Justinian försökte starta en ny rutt via Cherson – Bosporen – Krim – Lazica och Kaukasus. Handelsvarorna transporterade med hjälp av steppfolk. Handelsvarorna bestod av textilier, juveler, skinn till pälsar, läder och slavar.[cxxxii]Justinian regerade till 565.
Kniva se Cniva
Konstans             337-350 Romersk kejsare tillsammans med sina bröder Konstantius  II och Konsantine II.[cxxxiii]
Konstantin   den store           274(?)-337 Romersk kejsare 306-337.Konstantin ärvde från tidigare kejsare för Romerska riket svåra strider och anfall av goterna. Först när Konstantin kom till makten träffades en överenskommelse med goterna om fredsvillkor. I utbyte mot att goterna tillförsäkrades skattefrihet samt rätten att tjänstgöra som foederati i den romerska armen åtog sig goterna att tillhandahålla de trupper som  romerska riket behövde för sitt försvar. Fredsavtalet/pakten träffades mellan Goternas båda kungarna Ariaricus och Aoricus och kejsar Konstantine.[cxxxiv] Geberich, som blev goternas följande kung, gick i krig mot Vandalerna för Romarrikets räkning.[cxxxv]

Konstantin den store konverterade till kristendomen och gjorde Bysans till en ny huvudstad i Romarriket år 328 under namnet Konstantinopel. Under Konstantin den stores tid kom Magister officiorum att bli chef för den centrala administrationen.[cxxxvi]

”To the Care of Ablabius he (Constantine I) left his son Constantius, who had been co-ruler with him and who shared his father´s Empire with his brothers Consantine and Constans.[cxxxvii]

Konstantin II eller Konstantinus? I början av sommaren 354 flyttade Konstan­tin sitt högkvarter från Arles till Valence för att inleda striderna mot Alanerkungarna Gundomad and Vadomar som framgångsrikt härjade längs Gauls gränser.”[cxxxviii]
Konstantin II? ”Constantine then, favoured Ablabius but was punished for it.”[cxxxix]
Konstantine II337-340 Romersk kejsare(337-340) tillsammans med sina bröder Konstantius och   Konstans.[cxl] Därefter ensam kejsare till 361.”To the Care of Ablabius he (Constantine I) left his son Constantius, who had been co-ruler with him and who shared his father´s Empire with his brothers Consantine and Constans.[cxli]
Konstantinopel 2:a General Konsiliet i Konstantinopel bekr. 381 den kristna ortodoxin och godkände med utvidgning Nicaeadoktrinen.
Krim 527-565 Justinian I försökte starta en ny handelsväg till Indien och Kina för att slippa problemet med perserna som helt dominerade den gamla sidenvägen både land och sjömässigt. Den tänkta handelsvägen skulle gå via Cherson – Bosporen – Krim – Lazica och Kaukasus. På dessa platser lät Justinian I anlägga lämpliga handelsplatser för att skydda transporten av varor.
Lake Maeotis Herulerna höll till vid Lake Maeotis i sumpmarkerna.[cxlii]
Leo I Valdes till östromersk kejsare 457-74 med stöd av goter och alaner. Leo I kallas i vissa källor även ”den store.” Leo I:s yngre dotter gifte sig med alanen Patricius, son till Aspar. Enligt Ostrogotsky försökte Leo I att komma ifrån sitt beroende av alanerna och goterna genom att låta Isauriernas chef Tarasicodissa få ett grekiskt namn, Zeno, och gifta sig med Leo I:s äldsta dotter Ariadne år 466.[cxliii] Samtidigt härjade Vandalernas ledare Gaiseric Italien eftersom han önskade se Olymbrius som kejsare i Västrom.”Gaiseric ravaged Italy wishing Olybrius to be Emperor of the west because of his kinskip by marriage”.[cxliv]
Magister officiorum kom under Konstantin den stores tid att bli den ledande administrativa tjänsten för den centrala administrationen.Magister officiorum hade som sin uppgift:

* Kontroll av alla ”officia” i hela Imperiet.

* Ansvarig för kejsarens säkerhet och chef för

  ”scholae palatinae” = kejsarens livvakt

* Cermonimästare, d.v.s. att Magister officiorum var ansvarig

  för mottagningar av alla främmande ambassadörer och

  satt med vid förhandlingar med främmande länders sändebud

* Chef över kejserliga posten (cursus publicus)

närmast under Magister officiorum var quaestor sacri palatii ansvarig.[cxlv]

Majorian 457-461 Gaiseric och kejsar Majorian träffade en fredsöverenskommelse.”Since Gaiseric no longer kept the treaty which he had made with Majorian, he sent a force of Vandals and Moors to ravage Italy and Sicily……Althrough many embaassies were sent to him at various times, Gaiseric did not free the woman until he had betrothed Valentinians elder daughter, whose name was Eudocia, to his son Huneric. Then he dissmed Eudoxia, the daughter of Theodocuys, and Placidia her other daughter who was married to Olybrius. He did not end his devastion of italy and Sicily, but ravaged even more, since because of his kinskip by marriage he wished Olymbrius to be Emperor of the western Romans after Majorian”[cxlvi]
Marcian Östromersk kejsare 450-457. Gift med Theodosius II:s syster Augusta Pulcherias
Mathesuentha Belisarius tog östgoternas kung Vitiges och hans hustru Mathesuentha, dotter till Eutharic, tillfånga och förde dem till Konstantinopel.[cxlvii]
Mathesuentha Mathesuenta var dotter till Eutharic och Amalasuentha, Mathesuentha var gift med Vitiges och fördes tillsammans med honom som fånge till Konstantinopel av Belisarius. Efter Vitiges död gifte Mathesuentha om sig med Germanus som var en av kejsar Justinians nevöer.[cxlviii]
Maximinus 235-238 Goterkrigen börjar år 238 under kejsar Maximinus sista regeringsår.[cxlix]
Maximinus Thrax       235-238 Maximinus Thrax var son till goten Micca och hans fru Ababa som var Alan. Han var född i Thrace och efterträdde år 235 Severus Alexander som romersk kejsare.Maximinus valdes av den romerska armen efter att denna bett ombedd av Romerska senaten att välja kejsare.[cl]

Bakgrunden till att en av gotisk släkt kunde bli romersk kejsare var att Maximinus Thrax, som enligt uppgift var >8 fot lång(>240 cm), blev av Septimus utvald att ingå i Severeus Alexanders livvakt, på grund av sin styrka. Maximinus tjänstgjorde som livvakt 193-211. Under kejsar Antoninus Caracallas tid tjänstgjorde Maximinus i den romerska armen tills Macrinus blev romersk kejsare 217. Samma år valdes Maximinus till tribune. en tjänst som han uppehöll till 219.

Maximinus Thrax dödades av Dupienus vid Aquileia år 238 och efterträddes av Philip.

Maximus ”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.[cli]
Maximus 455 ”…Maximus learned that Gaiserich was encamped at Azestus (which is a place near Rome), he panicked, mounted a horse and fled….. This was the end of hisMaximus life, having usurped power for three months. Meanwhile Gaiseric entered Rome.[clii]”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was   killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.[cliii]
Moesia ”The Sciri, moreover, and the Sadagarii and certain of the Alani with their leader Candac by name, received Scythia Minor and Lower Moesia.[cliv]Moesia gränsade i norr och öster till Danube(Donau), i söder till Makedonien och  i väster till ”Histria”.[clv]

Moesia 250

Under kejsar Decius tid invaderade goterna under ledning av sin kung Cniva Moesia år 250 och besegrade året efteråt Romarna.[clvi] 

Nordafrika  533-534 Vandalerna i Nordafrika besegrades av Belisarius år 533.
Odovakar Germansk kung som år 476 störtade västroms siste kejsare. År 493 besegrades Odovakar av Theoderik och dödades.
Olybrius ”Gaiseric ravaged Italy wishing Olybrius to be Emperor of the weat because of his kinskip by marriage”.[clvii]
Olymbrius Östromersk kejsare 472.”Since Gaiseric no longer kept the treaty which he had made with Majorian, he sent a force of Vandals and Moors to ravage Italy and Sicily……Althrough many embaassies were sent to him at various times, Gaieric did not free the woman until he had betrothed Valentinians elder daughter, whose name was Eudocia, to his son Huneric. Then he dissmed Eudoxia, the daughter of Theodo, and Placidia her other daughter who was married to Olybrius. He did not end his devastion of italy and Sicily, but ravaged even more, since because of his kinskip by marriage he wished Olymbrius to be Emperor of the western Romans after Majorian”[clviii]
Ostrogotha. Ostrogotha(~218-250) var goternas kung(244-249) då goterna besegrade Gepide.[clix] Ostrogotha styrde över både öst och västgoter. När Fastida, Gepidernas kung, krävde att Ostrogotha skulle ge upp delar av sitt land eller vara beredd på krig vägrade Ostrogotha att vika sig. Slaget mellan Gepider och Goter stod vid staden Galtis, nära ”Auha-floden”. Goterna fick snabbt övertag i striderna och kung Fastida fick snabbt återvända till sitt land. Efter Ostrogothas död delade Cniva goternas arme i två delar och sände en grupp att härja i Moesia.[clx]
Pannonia     379-380 När goterna drivits tillbaka bortom de Balkiska bergen, gick kejsare Theodosius den store med på att träffa en överenskommelse med dem. Enligt denna överenskommelse fick Östgoterna slå sig ned i Pannonia.
Paria Candacs sekreterare, farfar till Jordanes.[clxi]
Patricius Son till Aspar som på 450-talet gifte sig med kejsare Leo I:s andra dotter (namn??) 471 tvingades Patricius skilja sig och fly utomlands p.g.a de antigotiska stämningarna i det östromerska riket. Skilsmässa förkunnades från kejsare Leo I:s dotter.[clxii]
Pelaponnes          ~455– Efter kejsar Valentinian III:s död brandskattade Geiseric Illyrien, Pelaponnes d.v.s. större delen av Grekland.[clxiii]
Pikter Kallades på 4-600-talet för Cruithni av Irerna. (Källa????)
Prefecture = praefectura I den administrativa och juridiska ledningen för Roms fyra ”Praefectura” fanns en ”pretorian prefect”. Högst i rang räknades ”the pretorian prefect” of the East (Contantinopel) därefter kom the ”pretorian prefect” av Italien, the ”pretorian prefect” av Illyricum(Thessalonica) samt sist the ”pretorian prefect” av Gaul.[clxiv]
Pulcheria Syster till östroms kejsare Theodosius II(408-450). Från 408 förmyndare för sin bror innan han blev vuxen. pulceria var gift med Marcian
Quaestor sacri palatii Hade ansvaret för Imperiets juridiska affärer inkl.: Upprättandet av lagar samt kontrasignerande av kejserliga dekret.[clxv]
Rom 408 ”At that time after the death of Stilicho, Alaric, the leader of the Goths, sent an embassy to Honorius to treat for peace, but achieved nothing. Therefore, he made for Rome and besieged it…”[clxvi]”When a letter from Honorius outweithing the right of sanctuary sealed Eucherius fate, the barbarians as a result joined Alaric and urged him to make war on the romans.[clxvii]
Rom 455 ”…Maximus learned that Gaiserich was encamped at Azestus (which is a place near Rome), he panicked, mounted a horse and fled….. This was the end of hisMaximus life, having usurped power for three months. Meanwhile Gaiseric entered Rome.[clxviii]”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was   killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.[clxix]
Rom 455 ”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.”[clxx]”Gaiseric the ruler of the Vandals, heard of the deaths of Aetius and Valentinian and concluded that the time was right for an attack on Italy….. They also say that Eudoxia, the wife of Valentinian, out of distress at the murder of her husband and her forced marriage, secretly summend Gaiseric who crossed from Africa to Rome with a large fleet and the people whom he led.”[clxxi]

Geiseric lät gifta bort sin son Huneric med Valentinian och Eudoxias dotter Eudocia.[clxxii]

Romarriket Italien Konstantin den store, romersk kejsare 306-337, konverterade till kristendomen. Bysans blev den nya huvudstaden i Romarriket år 328 under namnet Konstantinopel”To the Care of Ablabius he (Constantine I) left his son Constantius, who had been co-ruler with him and who shared his father´s Empire with his brothers Consantine and Constans.[clxxiii]
Rugi, ruger …The Rugi, however, and some other races asked that they might inhabit Bizye and Arcodiopolis.
Scythia ”… and the last Vindobona. But the Sauromatae, whom we call Sarmatians, and the Cemandri and certain of the Huns dwelt in Castra Martis, a city given to them in the region of Illyricum……….Hernac, the younger son of Attila, with his followers, chose a home in the most distant part of lesser Scythia….”[clxxiv]
Scythia ”The Sciri, moreover, and the Sadagarii and certain of the Alani with theri leader Candac by name, received Scythia Minor and Lower Moesia.[clxxv]
Spanien Östromersk arme fördes sjövägen till Spaniens syd östra kust 554 för att återta romerska rikets områden i Spanien.Västgoterna i Spanien reste sig mot den romerska armen och vann 572 slaget om Cordova, förlorade staden åter och man den slutligen 584. År 624 förlorade romarna sina sista fästen i Spanien till Västgoterna.
Stilicho 395- 408 Under mer än 10 år styrde germanen/goten Stilicho Västromerska riket i Honorius namn.General Stilicho rekommenderade att goternas ledare Alaric skulle bli romersk general med ansvar för Illyricum.[clxxvi] ”Alaric the tribal leader of the Goths whom Stilicho summoned to guard Illyricum for Honorius…”[clxxvii] ”While Stilicho was still alive Alaric received four thousand pounds Fel! Bokmärket är inte definierat.of goldFel! Bokmärket är inte definierat. to pay for his services.[clxxviii] Enligt Blockly säger Zosimus(5,28,7) att betalningen avsåg en marsch till Epirus.[clxxix]

”At that time after the death of Stilicho, Alaric, the leader of the Goths, sent an embassy to Honorius to treat for peace, but achieved nothing. Therefore, he made for Rome and besieged it…”[clxxx]

”When a letter from Honorius outweithing the right of sanctuary sealed Eucherius fate, the barbarians as a result joined Alaric and urged him to make war on the romans.[clxxxi]

Theoderic   ~454-526 Theoderic den store var son till goten Valamir och bror till Theodimund. Theoderic var känd för att själv leda sina styrkor.[clxxxii]
Theoderic I(den store) ~454-526 Theoderic I (454-526) var son till goten Valamir och hade en bror vid namn Theodimund. Theoderic ledde själv sina styrkor och hans främste general var Soas.[clxxxiii] Theoderic var känd för att själv leda sina styrkor i krig. Theoderik var östgotisk kung. År 493 besegrade han Odovakar som störtat den siste västromerske kejsaren. Odovakar dödades. Theoderik residerade i Ravenna och Verona.Adamantius (vem var han?) sände en kejserlig kurir från östrom, en sk. magistrian, med klagomål på östgoternas framfart till Theoderic.[clxxxiv] Kuriren hade med sig en präst ”whom the Christians call a ‘presbyter'” eftersom Theoderic  var kristen för att östrom ville underlätta förhandlingarna med Theoderic.[clxxxv]
Theoderid ~450 Gaul ”When Gaiseric, the king of the Vandals whom I have mentioned shortly before, learned that Attil´s mind was set upon laying waste the world, with many gifts he urged him on to war against the Visigoths, since he feared that Theodorid, the king of Visigoths, would avenge the injury to his daughter.”[clxxxvi]Geiseric hade p.g.a misstanke om att han var utsatt för förgiftningsförsök skurit näsa och öron av sin svärdotter(Theoderids dotter) och skickat henne tillbaka till Gaul.
Theodoius  445-450 ”While the fleet was, as we have described, in Sicily receiving the envoys of Gaiseric and awaiting the commands of the Emperor, Attila, the son of Mundios, a Scythian and a brave man, killed his elder brother Bleda and became sole ruler of the kingdom of the Schythians (whom they also call Huns) and devasted Thrace. Particulary because of him Theodosius made treaty with Gaiseric and withdraw the fleet from Sicily”[clxxxvii]
Theodorid Andag, en av östgoternas gisslan hos Attila, sägs enligt vissa källor ha varit den som orsakat kung Theodorids död. Andra säger att kung Thodorid efter att ha slängts ner av sin häst blev ihjältrampad av misstag av sina egna män.”Here king Theodorid, while riding by to encourage his army, was thrown from his horse and tramped under foot by his own men, then ending his days at a ripe old age. But others say he was slain by the spear of Andag of the host of the Ostrogoths, who were then under the sway of Attila”.[clxxxviii]
Theodosius Theodosius den store var romersk general och född i Spanien 346. Theodosius som var son till Valentinian utropades till kejsare över östrom den 19:e jan. 379. År 393 lät Theodosius sina söner Arcadius och Honorius bli medkejsare. Theodosius lät Arcadius styra östrom och den yngre sonen Honorius styra västrom. År 395 avled Theodosius. När goterna drivits tillbaka bortom de Balkiska bergen, gick kejsare Theodosius den store med på att träffa en överenskommelse med dem. Enligt denna överenskommelse fick Östgoterna slå sig ned i Pannonia. Västgoterna fick slå sig ned i norra delen av Thrace
Theodosius II 401-450 Efterträdde sin far Arcadius år 408 som östromersk kejsare. Östromersk kejsare 408-450. I början av sin regeringstid stod Theodosius II under sin syster Pulcherias förmyndarskap. Theodosius II var en svag kejsare och hans hustru Athenais-Eudocia (dotter till en pagan. professor i Aten) kom att utöva stort inflytande på Theodosius. Dör 450 och efterträds av sin syster Augusta Pulcherias make Marcian
Thrace Thrace som omnämns i äldre källor låg i östra Balkan. Thrace omfattade Bulgarien samt östra Makedonien.

379-380

När goterna drivits tillbaka bortom de Balkiska bergen, gick kejsare Theodosius den store med på att träffa en överenskommelse med dem. Enligt denna överenskommelse fick Östgoterna slå sig ned i Pannonia. Västgoterna fick slå sig ned i norra delen av Thrace

440-talet

”While the fleet was, as we have described, in Sicily receiving the envoys of Gaiseric and awaiting the commands of the Emperor, Attila, the son of Mundios, a Scythian and a brave man, killed his elder brother Bleda and became sole ruler of the kingdom of the Schythians (whom they also call Huns) and devasted Thrace. Particulary because of him Theodosius made treaty with Gaiseric and withdraw the fleet from Sicily”[clxxxix]

Vadomar Tillsammans med sin bror Gundomad Alankung. Bröderna härjade regelbundet Gauls gränser i mitten på 350-talet. [cxc]
Valens 9 aug. 378 stod slaget mellan västgoter(understödda av östgoter) och Valens romerska trupper i Adrianople. Valens dödades och de romerska trupperna besegrades
Valentinian III ”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.”[cxci]”Gaiseric the ruler of the Vandals, heard of the deaths of Aetius and Valentinian and concluded that the time was right for an attack on Italy….. They also say that Eudoxia, the wife of Valentinian, out of distress at the murder of her husband and her forced marriage, secretly summend Gaiseric who crossed from Africa to Rome with a large fleet and the people whom he led.”[cxcii]

Geiseric lät gifta bort sin son Huneric med Valentinian och Eudoxias dotter Eudocia.[cxciii]

Vandalerna -429 Nordeuropeisk germansk folkstam som invaderade Västeuropa och bosatte sig i Gaul, Spanien o.s.v. under 3 och 400-talet. Godegisels oäkta son Geiseric för Vandalerna över Gibraltarsund till Afrika. Geiseric delade in sina styrkor som bestod av Vandaler och Alaner i 1000-mannatrupper och tillsatte sammanlagt minst 80 överstar (”chiliarchen”). Från början bestod Geiserics här av 50.000 man.[cxciv]
Vandalerna 455 ”While the fleet was, as we have described, in Sicily receiving the envoys of Gaiseric and awaiting the commands of the Emperor, Attila, the son of Mundios, a Scythian and a brave man, killed his elder brother Bleda and became sole ruler of the kingdom of the Schythians (whom they also call Huns) and devasted Thrace. Particulary because of him Theodosius made treaty with Gaiseric and withdraw the fleet from Sicily”[cxcv]”When Gaiseric, the king of the Vandals whom I have mentioned shortly before, learned that Attil´s mind was set upon laying waste the world, with many gifts he urged him on to war against the Visigoths, since he feared that Theodorid, the king of Visigoths, would avenge the injury to his daughter.”[cxcvi]

Geiseric hade p.g.a misstanke om att han var utsatt för förgiftningsförsök skurit näsa och öron av sin svärdotter(Theoderids dotter) och skickat henne tillbaka till Gaul.

”Gaiseric the ruler of the Vandals, heard of the deaths of Aetius and Valentinian and concluded that the time was right for an attack on Italy….. They also say that Eudoxia, the wife of Valentinian, out of distress at the murder of her husband and her forced marriage, secretly summend Gaiseric who crossed from Africa to Rome with a large fleet and the people whom he led.”[cxcvii]

Enl. Blockley kom Geiseric till Rom den 2 juni 455.

Vandalerna 455-460 ”…Maximus learned that Gaiserich was encamped at Azestus (which is a place near Rome), he panicked, mounted a horse and fled….. This was the end of hisMaximus life, having usurped power for three months. Meanwhile Gaiseric entered Rome.[cxcviii]”Valentinian, the western Emperor,was through the treachery of Maximus (by whos contrivances Aetius had perished) was   killed on the Campus Martins by Optila and Thraufistila followers of Aetius who had already cut down the eunuck Heracleius. This same Maximus also seized the throne and in the third month of his usurpation was torn to pieces at Rome by the Romans. Then Gaiseric, the king of the Vandals, who had been summond from Africa by Eudoxia, the Wife of Valentinian, entered Rome and, when he had despoiled the city of everything, returned to Africa taking with him the same Audoxia and her two daughters.[cxcix]
Vandalerna 460-talet Romerska armen anföll på 460-talet Vandalernas kungadöme i norra Afrika. Vandalernas kung Gaiseric försvarade detta väl.
Vitiges Belisarius tog östgoternas kung Vitiges och hans hustru Mathesuentha, dotter till Eutharic, tillfånga och förde dem till Konstantinopel.[cc]Vitiges var gift med Mathesuentha, Eutharic och Amalsuenthas dotter. Östgotisk kung som 540 besegrades av Belisarius och fördes tillsammans med sin fru som fånge till Konstantinopel.[cci]
Zeno gift med kejsare Leo I:s äldsta dotter (namn??) Publicerade 482 Henoticon med godkännande av Acacius(patriark av Konstantinopel)
Zeno Gifte sig år 466 med Leo I:s äldsta dotter Ariadne.

 


Bearbetningar och översättningar

Blockley Roger C,  The fragmentary classicising historians of the later Roman empire,1983

Korkkanen Irma, The Peoples of Hermanaric,  Helsingfors 1975

 

Källor:

Diaconus Paulus, Langobardernas historia, Uddevalla 1971,

Marcellinus Ammianus, Res gestae,

Jordanes Getica, ed. Mierow J

Priscus , ed Blockley – The fragmentary classicising historians of the later Roman empire,1983


[i]                       Jordanes, Getica 28

[ii]                      Blockley Roger C,  The fragmentary classicising historians of the later Roman empire,1983, not 188, sid 150

[iii]                     Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 35

[iv]                     Eunapius Fragmenta, bok 3, 20, 2

[v]                      Eunapius Fragmenta bok 1,9.2(Vit. soph. 6,3,8)

[vi]                     Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 52

[vii]                    Jordanes Romana 334

[viii]                   Marcellinus Ammianus, Res gestae, bok 14 kapitel 10

[ix]                      Jordanes, Getica, 265

[x]                       Ostrogorsky G, sid 61f

[xi]                      Jordanes, Getica, 117

[xii]                    Olympidors 1:2 källref. Sozomen 9,4,2-4

[xiii]                   Olympidors 7:2 (Bibl. Cod. loc.cit)

[xiv]                   Blockley  ref Zosimus(5,28,7) sid 159

[xv]                    Olympidorus 6 refkälla Bibl. Cod.80 pp167f

[xvi]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 55

[xvii]                  Olympidors 7:2 (Bibl. Cod. loc.cit)

[xviii]                 Blockley hänför texten till Olympidors med ref till Sozomen  9,6, 1-5 och 7, sid 159

[xix]                    Blockley hänför thexten ”6(Philostorgius 12,3) men antar att den är från Olympidors, sid 161

[xx]                      Blockley, sid 171 hänför texten till Olympidors,  (Bibl.Cod80 pp 168f)

[xxi]                     Jordanes Getica XL204 samt L266

[xxii]                    Jordanes, Getica,  L266f, Enl. Mierow var Andag östgot.

[xxiii]                   Jordanes, Getica,  XL209

[xxiv]                   Jordanes, Getica,  XL209

[xxv]                    Jordanes, Getica,  L266

[xxvi]                   Jordanes Getica XL204 samt L266

[xxvii]                  Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 62

[xxviii]                Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 61-62

[xxix]                  Blockley, sid 171 hänför texten till Olympidors,  (Bibl.Cod80 pp 168f)

[xxx]                   Mierow, J sid 23   

[xxxi]                  Priscus, text 9

[xxxii]                 Jordanes, Getica,  35,184 antas komma från Prissus 20,2

[xxxiii]               Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 57

[xxxiv]               Priscus Text 9

[xxxv]                Mot detta invänder Mierow,sid 31 att Cassiuodorus och Jordanes har fel när de skriver att Attila blev slagen av goterna.

[xxxvi]                Priscus 31. (Exc.de Leg. Rom.7)

[xxxvii]              Jordanes  Getica, 81f

[xxxviii]            Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 70-71

[xxxix]               Jordanes, Getica 68

[xl]                       Jordanes, Getica, 265

[xli]                     Mierow sid 3f

[xlii]                    Jordanes Getica XL204 samt L266

[xliii]                   Jordanes, Getica L 266

[xliv]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 36

[xlv]                    Cassiodorus, Variae IX,25

[xlvi]                   Diaconus Paulus, Langobardernas historia, 1:25

[xlvii]                  Mierow J, sid 23

[xlviii]                 Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 36

[xlix]                   Cassiodorus, Variae, 9,25,9 De gotiska soldater som avses var bosatta i Cassiodorus omedelbara närhet

                              Jfr  med vikingatidens Väringar.

[l]                      Cassiodorus, Variae, 4,2,2-3 (brevet brukar dateras till år 507, kung Rodulf dog ~515), Om Cassiodorus   ansvarat   för utskriften av

                          detta  brev,  så var han endast 20 år när han tillträdde sin första höga tjänst.

[li]                 

[lii]                   Cassiororus, Variae IX,25

[liii]                   Diaconus Paulus, Langobardernas historia 1:25

[liv]                   Wagner Norbert, Jordanes, Getica,  untersuchungen zum leben des Jordanes und zur frühen Gesichte der Goten, 1967,sid 66-71                             se även Wagners not 37 sid 72.

[lv]                    Collins Roger, Early Medieval Europe 300-1000, London 1991, sid 6

[lvi]                    Jordanes, Getica,  101

[lvii]                   Jordanes, Getica,  99

[lviii]                  Jordanes, Getica,  101

[lix]                     Collins Roger, 1991, sid 8f

[lx]                       Llaing Lloyd and Jennifer, Anglo-Saxon England, sid 26

[lxi]                       Jordanes, Getica 69-71

[lxii]                      Jordanes, Getica 69-71

[lxiii]                    Jordanes, Getica 76

[lxiv]                    Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 55

[lxv]                     Jordanes Romana 334

[lxvi]                   Priscus 30, John of Antyioch. Fr. 201= Exc. de Ins 85

[lxvii]                   Autenticiteten hos Life of Canstantine the Great ifrågasätts av Grégoire H 1938 och Orgels P 1953

                                andra forskare avvisar deras   teorier

[lxviii]                 Jordanes, Getica 89-93

[lxix]                   Collins Roger, 1991, sid 8f

[lxx]                    Jordanes, Getica,  107-109

[lxxi]                   Marcellinus Ammianus, Res gestae, bok 14 kapitel 10

[lxxii]                  Jordanes, Getica,  112

[lxxiii]                Jordanes, Getica,  115

[lxxiv]                Jordanes, Getica, XXIII116

[lxxv]                 Priscus 30

[lxxvi]                Jordanes Romana 334

[lxxvii]              Priscus 30, John of Antyioch. Fr. 201= Exc. de Ins 85

[lxxviii]             Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[lxxix]                Priscus 31 (Exc.de Leg. Rom.7)

[lxxx]                 Priscus 38 (Exc. de Leg. Rom. 10)

[lxxxi]               Priscus 38 (Exc. de Leg. Rom. 10)

[lxxxii]              Priscus 52( Exc. de Leg Rom 13),  avtalet med Leo träffades 462. Enl. Blockley gick Gaeiseric till anfall i öst år 467.

[lxxxiii]             John of Antioch Fr 204 = Exc. de Ins 88, antas av Blockley komma från text av Priscus [jag är tveksam]

[lxxxiv]             Jordanes, Getica,  26

[lxxxv]             Jordanes, Getica,  26

[lxxxvi]           Jordanes, Getica,  38

[lxxxvii]         Jordanes, Getica,  116

[lxxxviii]        Jordanes, Getica 83f

[lxxxix]         Jordanes, Getica,  83-88

[xc]                 Jordanes, Getica,  89-100 resp 218-250

[xci]                Jordanes, Getica,  101

[xcii]              Jordanes, Getica,  107-109

[xciii]             Jordanes, Getica,  , 112

[xciv]             Jordanes, Getica,  , 115

[xcv]              Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 52-53

[xcvi]             Olympidors 7,4 (Bibl. Cod.loc.cit)

[xcvii]            Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 55

[xcviii]           Blockley, sid 171 hänför texten till Olympidors,  (Bibl.Cod80 pp 168f)

[xcix]             Jordanes, Getica,  35,184 antas komma från Prissus 20,2

[c]                   Priscus 30 ; John of Antyioch. Fr. 201= Exc. de Ins 85.

[ci]                   Ostrogorsky G, sid 61f

[cii]                   Ostrogorski G, Oxford 1968,sid 79

[ciii]                   Procopius, Vandalenkrieg 1:boken 2 kapitlet.

[civ]                   Marcellinus Ammianus, Res gestae, bok 14 kapitel 10

[cv]                   Jordanes, Getica, 79

[cvi]                   Jordanes, Getica, 118

[cvii]                   Jordanes, Getica 116

[cviii]                   Jordanes, Getica 119

[cix]                   Jordanes, Getica 265-266

[cx]                   Jordanes, Getica 117

[cxi]                   Jordanes, Getica 118-119

[cxii]                   Olympidors 7,4 (Bibl. Cod.loc.cit)

[cxiii]                   Olympidors 1:2 källref. Sozomen 9,4,2-4

[cxiv]                   Olympidorus 6 refkälla Bibl. Cod.80 pp167f

[cxv]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 55

[cxvi]                   Blockley hänför texten till Olympidors med ref till Sozomen  9,6, 1-5 och 7, sid 159

[cxvii]                   Blockley hänför thexten ”6(Philostorgius 12,3) men antar att den är från Olympidors, sid 161

[cxviii]                   Olympidors 7,4 (Bibl. Cod. loc. cit).

[cxix]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[cxx]                   Priscus 38 (Exc. de Leg. Rom. 10)

[cxxi]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[cxxii]                   Olympidors 1:2 källref. Sozomen 9,4,2-4

[cxxiii]                   Olympidorus 6 refkälla Bibl. Cod.80 pp167f

[cxxiv]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 55

[cxxv]                   Olympidors 7:2 (Bibl. Cod. loc.cit)

[cxxvi]                   Blockley sid 159

[cxxvii]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[cxxviii]                   Priscus Text 9

[cxxix]                   John of Antioch Fr 204 = Exc. de Ins 88, antas av Blockley komma från text av Priscus

[cxxx]                   Priscus 38 (Exc. de Leg. Rom. 10)

[cxxxi]                   John of Antioch Fr 204 = Exc. de Ins 88, antas av Blockley komma från text av Priscus

[cxxxii]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 74

[cxxxiii]                   Eunapius fragmenta, bok 3, 20, 2 

[cxxxiv]                   Jordanes, Getica,  112

[cxxxv]                   Jordanes, Getica,  115

[cxxxvi]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 36

[cxxxvii]                   Eunapius fragmenta, bok 3, 20, 2

[cxxxviii]                   Marcellinus Ammianus, Res gestae, bok 14 kapitel 10

[cxxxix]                   Eunapius fragment bok 1,9.2(Vit. soph. 6,3,8)

[cxl]                   Eunapius fragmenta, bok 3, 20, 2

[cxli]                   Eunapius fragmenta, bok 3, 20, 2

[cxlii]                   Jordanes, Getica 117

[cxliii]                   Ostrogorsky G, sid 61f

[cxliv]                   John of Antioch Fr 204 = Exc. de Ins 88, antas av Blockley komma från text av Priscus

[cxlv]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 36

[cxlvi]                   Priscus 38 (Exc. de Leg. Rom. 10)

[cxlvii]                   Jordanes  Getica, 81f

[cxlviii]                   Jordanes, Getica 81

[cxlix]                   Jordanes, Getica,  83

[cl]                   Jordanes, Getica,  83-88

[cli]                   Jordanes Romana 334

[clii]                   Priscus 30

[cliii]                   Jordanes Romana 334

[cliv]                   Jordanes, Getica, 265

[clv]                   Jordanes, Getica 59-60

[clvi]                   Jordanes, Getica,  101

[clvii]                   John of Antioch Fr 204 = Exc. de Ins 88, antas av Blockley komma från text av Priscus

[clviii]                   Priscus 38 (Exc. de Leg. Rom. 10)

[clix]                   Jordanes, Getica,  94-100

[clx]                   Jordanes, Getica,  98-99

[clxi]                   Jordanes, Getica L266

[clxii]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 62

[clxiii]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[clxiv]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 35

[clxv]                   Ostrogorski G, Oxford 1968, sid 36

[clxvi]                   Blockley hänför texten till Olympidors med ref till Sozomen  9,6, 1-5 och 7, sid 159

[clxvii]                   Blockley hänför thexten ”6(Philostorgius 12,3) men antar att den är från Olympidors, sid 161

[clxviii]                   Priscus 30

[clxix]                   Jordanes Romana 334

[clxx]                   Jordanes Romana 334

[clxxi]                   Priscus 30 Fel! Bokmärket är inte definierat.John of Antyioch. Fr. 201= Exc. de Ins 85Fel! Bokmärket är inte definierat.

[clxxii]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[clxxiii]                   Eunapius fragmenta, bok 3, 20, 2

[clxxiv]                   Jordanes, Getica 265-266

[clxxv]                   Jordanes, Getica, 265

[clxxvi]                   Olympidors 1:2 källref. Sozomen 9,4,2-4

[clxxvii]                   Olympidorus 6 refkälla Bibl. Cod.80 pp167f

[clxxviii]                   Olympidors 7:2 (Bibl. Cod. loc.cit)

[clxxix]                   Blockly sid 159

[clxxx]                   Blockley hänför texten till Olympidors med ref till Sozomen  9,6, 1-5 och 7, sid 159

[clxxxi]                   Blockley hänför thexten ”6(Philostorgius 12,3) men antar att den är från Olympidors, sid 161

[clxxxii]                   Malchus 20,110

[clxxxiii]                   Malchus 20,110

[clxxxiv]                   Malchus 20,121

[clxxxv]                   Malchus 20,140

[clxxxvi]                   Jordanes, Getica,  35,184 antas komma från Prissus 20,2

[clxxxvii]                   Priscus Text 9

[clxxxviii]                   Jordanes, Getica,  XL209

[clxxxix]                   Priscus Text 9

[cxc]                   Marcellinus Ammianus, Res gestae, bok 14 kapitel 10

[cxci]                   Jordanes Romana 334

[cxcii]                   Priscus 30 Fel! Bokmärket är inte definierat.John of Antyioch. Fr. 201= Exc. de Ins 85Fel! Bokmärket är inte definierat.

[cxciii]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5

[cxciv]                   Prokopius Vandalenkrieg 1:5ff

[cxcv]                   Priscus Text 9

[cxcvi]                   Jordanes, Getica,  35,184 antas komma från Prissus 20,2

[cxcvii]                   Priscus 30 Fel! Bokmärket är inte definierat.John of Antyioch. Fr. 201= Exc. de Ins 85Fel! Bokmärket är inte definierat.

[cxcviii]                   Priscus 30

[cxcix]                   Jordanes Romana 334

[cc]                   Jordanes  Getica, 81f

[cci]                   Jordanes, Getica,  81

Annonser

12 Responses to Goterna, namnregister

 1. Ahmad skriver:

  I was only wondering if any of you have tried out Transformation domination applications or Craig Ballyntine’s Turbulence training.
  URL
  Did you see consequences?
  http://the-catbird-seat.net/benefits-turbulence-training-workout.html/
  How pleased were you with your improvement?
  Thanks!

  Gilla

 2. Maryanne skriver:

  I all the time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of net thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

  Gilla

 3. Rosalyn skriver:

  Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

  Gilla

 4. Libby skriver:

  Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get anything done.

  Gilla

 5. Latesha skriver:

  For the reason that the admin of this site is working, no question very quickly it will be famous, due to its quality contents.

  Gilla

 6. Malcolm skriver:

  May I simply just say what a relief to discover an individual who really knows what they’re talking about on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular because you surely have the gift.

  Gilla

 7. Agustin skriver:

  This is very attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for looking for more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks

  Gilla

 8. seocafest skriver:

  SEO

  Gilla

 9. Rozynuttrulty skriver:

  SEO

  Gilla

 10. Caroline skriver:

  I just wanted to comment and say that I really enjoyed reading your blog post here. It was very informative and I also digg the way you write! Keep it up and I’ll be back to read more in the future

  Gilla

 11. […] Bland upplagda texter: Inledning till den Gotiska Mosaiken English Kap 4 Några folkgrupper samtida med goterna, Gotiska Mosaiken del 1 Källornas berättelse English text Goter och Romare när hände vad Goternas källor t.o.m. 200-talet Andra källor till gotisk historia före 500-talet Utdrag ur kapitel 500-tals källor till den gotiska historien Goterna Namnregister […]

  Gilla

 12. […] till gotisk historia före 500-talet Utdrag ur kapitel 500-tals källor till den gotiska historien Goterna Namnregister samt Teoderik/Theoderic den store Från Tacitus till Tâhirs […]

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s