Forts Kejsar Valens artikel


 

Några primärkällor om kejsar Valens tid

och olika utgåvor av dessa primärkällorna.

Ammianus Marcellinus,

Roms historie i det fjerde århunrede e.Kr., Arendal 1877

The later Roman Empire, Harmondsworth 1986

Rerum gestarum libri qui supersunt, Leipzig 1978

 

Eunapius

Fragment 39M

Live of the Sophists, transl. W C Wright Ph.D.,London 1921

 Vitae sophisarum, Romae, 1956

 

Eutropius

Book I och II, ed EC Marchant M.A., London 1899

 

Jordanes, Getica

Origin and deeds of the Goths, Princeton, N.J., 1908

 

Orosius

Seven books against the Pagans, Washington DC 1964 (ingår i serien The Fathers of the church)

Historiarum adversos paganos libri vii, Lipsiae 1889

 

Zosimus

New history, Sydney 1982

Neue Geschichte, Stuttgart 1990

 

Övriga källor och akademiska arbeten om desamma

Blockley Roger C The fragmentary classicising historians of the later Roman empire 1-2 Liverpool 1981 resp. 1983

Cameron Averil The later Roman empire, Cambridge, Mass 1993

Collins Roger, Early Medieval Europe 300-1000, London 1991

Korkkanen Irma, The Peoples of Hermanaric Jordanes, Cetica 116, Helsingfors 1975

Wagner Norbert, Jordanes, Getica,untersuchungen zum leben des Jordanes und zur frühen Gesichte der Goten, Berlin 1967

Wiebe Franz Josef Kaiser Valens und die heidnische Opposition, Bonn 1995

 

Personerna bakom TRE av primärkällorna

 Ammianus Marcellinus

Ammianus Marcellinus anses vara en av senantikens främsta historieskrivare. Han var född omkring 330 i Antiokia. Som medlem av en grekisk adelsfamilj var det naturligt att han tjänstgjorde i den romerska armen. I kriget år 353 mot perserna deltog Marcellinus i den östromerska armen. Han ingick senare bland de soldater och officerare som skickades med Caesar Julian till Gaul. Marcellinus tjänstgjorde åter i den östromerska armén i striderna mot perserna år 359. Där var det med blotta förskräckelsen som han undkom att bli tillfångatagen av perserkungen Shapur II. År 371 bodde Marcellinus åter i Antiokia. Ammianus uppgifter är särskilt intressanta eftersom de är samtida och ofta självupplevda. De utgör därför ett detaljerat komplement till andra samtida källor om det Romerska imperiets ödesår på 360 – 370 -talet. 

Ammianus Marcellinus tillförlitlighet

Eftersom Ammianus Marcellinus själv varit ögonvittne till många av de händelser han berättar om eller, som han själv anger i de fall han har hämtat uppgifter från en andrahandskälla, har träffat någon som varit med om händelserna, finns det skäl att noga beakta de uppgifter som Ammianus Marcellinus lämnar. Självfallet måste hänsyn tas till Marcellinus egen eventuella tendens i det han skriver. Men, ingen kan få mig att tro att någon forskare i nutiden som inte tagit del av Marcellinus fullständigt översatta text eller avskrifter har större möjlighet att veta vad som skedde än de uppgifter som Marcellinus lämnade och som dessutom stöds av t.ex. Zosimus, Orosius m.fl.

Eunapius

År 346 föddes Eunapius på ön Sardis. När han var 16 år gammal flyttade han till Aten. År 367 e.Kr. och fram till sin död år 414 bodde han åter på Sardis. Där arbetade Eunapius med under­visning i staden Lydia. En av Eunapius viktigaste böcker är ”Universal History” där han fortsatte Dexippus Chronicle fr.o.m. år 270 e.Kr. Några fragment av detta verk finns bevarat i ”The Lexicon of Suidas”. Eunapius är viktig för gotisk historia eftersom han ger så detaljerade uppgifter om Ablabius som enligt Cassiodorus och Jordanes skrivit om goternas historia. Eunapius var inte samtida med Ablabius, utan Ablabius dog troligen omkring tiden för Eunapius födelse. Detta är viktigt att notera.

Eunapius var personligt bekant med alla i de ledande kretsarna i det östromerska riket. Här­utöver var han själv ögonvittne till många av de händelser som han har berättat om. En av hans fåtaliga andrahandskällor var Oribasius som följt med kejsar Julian till Gaul. En annan var Plotinius från Lycopolis, neo-platonismens grundare, som levde mellan år 204 och år 270 e.Kr. En annan var Porphyrys (the Tyrian) verk Life.[1] Ett annat av Eunapius verk är Lives of the Sophists.

Eunapius tillförlitlighet

Under de för romarriket kritiska åren 360-367 bodde Eunapius i Aten. Eunapius levde således under de år som striderna mellan goter och romare på grekiska fastlandet och i grekiska ö­världen stod som hetast. Detta tillsammans med Eunapius bekantskap med alla de ledande personerna i östrom gör att Eunapius tillförlitlighet ingalunda helt går att ifrågasätta.

När vi läser om Eunapius uppgifter om pretoriske prefekten Ablabius är dessa från en tid alldeles innan Eunapius egen. Eunapius uppgifter, Eunapius var inte kristen. Hans avoghet mot det kristna Västrom märks klart i hans skrifter. Detta innebär inte att Eunapius trots detta och trots en pro-östromersk inställning, inte kan tänkas förmedla ett rimligt händelseförlopp.

Eutropius

Eutropius var enligt egen utsago i sin ungdom sekreterare hos Konstantin den store. År 363 följde Eutropius med kejsar Julian på en expedition mot Parthianerna. Eutropius skrev en romersk historik, en epitome som var klar år 378 och dedicerades till kejsar Valens. Utifrån dedikationens utformning finns det skäl att anta att boken var färdig innan Valens död samma år.

Eutropius tillförlitlighet

Eutropius värde som historiker brukar normalt inte anses speciellt högt. Främst gäller detta de uppgifter där Eutropius knappast varit närvarande själv. Om Eutropius uppgifter är oberoende eller påverkad av yttre omständigheter, t.ex. Eutropius ev. egna släktskap med Konstantin den store är svårt att bedöma. Inte desto mindre ger Eutropius uppgifter en bild av Romarriket under 360-370-talet.


[1]           Wright WC, Introduktionen till Eunapius Lives of the Sophists, London 1921

Forts. Romarriket på 360 och 370-talet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s