Teoderik den store

THEODERIC den store.

© Inger E Johansson, Göteborg februari 1998

Winston Churchill är i nutiden känd som en person vars beslut hade stor betydelse för många sin tids och efterlevande generationers liv. Han är inte ensam i dem europeiska historien, men det finns några individer vars beslut vars avgöranden och beslut har haft större inverkan under många generationer. En av individer vi känner som Theoderic den store, Ostrogoternas Kung under slutet av 400 och början av 500-talet. Det som är okänt för många är att Theoderic, vars släkt kom uppe från ön i den norra Oceanen faktiskt övervägde att invadera Romarriket och ersätta det med ett gotiskt rike.

När Theoderic i april 487 e.Kr. fattade beslutet att inte invadera, tog han ett beslut som förändrade Europas historia för alltid, även om han inte uppfyllde sina intentioner att göra alla delar av Europa till Gotiskt territorie.

De flesta vet inte något eller nästan ingenting om Theoderic. Detsamma gäller för många forskare. Om de vet något, ibland den enda information förutom för Theoderic göra ett rike av ”sin egen” i Italien kan vara att Theoderic nämns på den berömda ”Rökstenen” nära Ödeshög i Östergötland. Vilket i och för sig är intressant. Särskilt i ljuset av att Varin som ristade runorna omnämner en händelse där Varins förfäder varit med om något, enligt med Varins förfäder samtida källor ett försök att lägga beslag på kungakronan i Armenien (!) varefter några av dem dödades av romerske kejsaren medan Varins i rakt led omnämnde förfader slogs i bojor och fördes tillbaka till ‘Tule’ i norr.
Theoderic föddes 454 e.Kr. i Bern där hans föräldrar bodde under sina yngre barndom. Han var son till den gotiska kungen Valamir och Ereriliva (mest känd som Evsebia, hennes förnamn efter sin omvändelse från arianismen till katolicismen ibland mellan 440-460 AD. Theoderic hade en yngre bror, Teodimund.[1] 

Theoderic far kung Valamir av ostrogoterna var under Folkvandringstiden en av ostrogoternas anförare som hade många soldater i sin ‘arme’. Detta var kanske ett skäl till att han hade sin familj boende hos sig och inte i hemlandet. Under Folkvandringstiden var detta inte helt ovanligt, även bland vanliga soldater att deras familjer flyttade mellan stridsfälten. King Valamir bör i våra dagar kallas Valdemar men vi fortsätter att kalla honom Valamir för denna historia om Theoderic. Valamir/Valdemar finns omnämnd av ett flertal samtida källor där hans ursprung finns angivet i några av desamma. 451 AD deltog kung Valamir och hans män i ett stort slag nära Chalon mot Attila. Attila och hans wisigotiske vän kung Theodorid stred här sida vid sida enligt Cassiodorus.[2] 

Vissa av nutidens forskare tror inte att detta verkligen hände. Men då måste de ha missat att läsa latinsk text eller läst dåliga översättningar av samtida källor. Anledningen till wisigotiske kung Theodorid kom att strida mot ostrogotiske kung Theodriks arme berodde på en helt annan händelse. Vandalerna kung Geiserik uppförande mot Theodorids dotter som var  Geiserik sonhustru. Eftersom kung Geiserik stred på samma sida som Ostrogoterna, ville kung Theoderid inte strida på den sidan utan valde att strida tillsammans med Attillas trupper.[3] 

Det var nu, som den nära bekantskapen mellan Ostrogoternas kungliga familjen och släkten Cassiodorus växte fram. Cassiodorus mest känd som upphovsman till Variae och Chronica, samt av Jordanes omnämnd som en som skrivit om goternas historia, hade en farfar som tillsammans med en god vän ur den Ostrogotiska kungafamiljen som ung fått vara med en äldre släkting som var utsänd av den romerske kejsaren att förhandla med Attila.

Under Theoderics fars tid som Ostrogoternas kung gifte sig Theoderic första gången. I sitt första äktenskap fick han två döttrar Arevagni och Teodegota. Arevagni var från slutet av 480-talet och in på 490-talet gift med Visigoternas kung Alarik II och bodde i Gallien. Teodegota gifte sig med den burgundiska kung Gundebad son Sigismund. Theoderic egen syster hade i sin tur tidigare varit gift med Vandalernas kung Trasamund som gifte om sig senare. Theoderic själv gifte en andra gång(om han var änkling eller en frånskild jag är inte säker på). Theoderics andra hustru var en frankisk prinsessa i östromerska källor kallad Augoflada. Theoderics barnbarn Amalbirga (namn enligt romerska källor) blev när hon fortfarande var  barn bortgift kungen av Thüringen.[4]  

Ostrogoterna hade innan Teoderics tid funderat på att ersätta det romerska riket med en gotisk rike fram tills kung Theoderics i april 487 AD beslöt att ge upp planen. Det är möjligt, men obevisade, att de flesta av de rörelser som vi idag känner som folkvandringarna delvis kan ha orsakats av goternas planer.

Romerske Zeno skickade bud till Theoderic som då bodde i Nova, Moesien. Kejsaren behövde hjälp i sin kamp mot Basiluskus som vid denna tid hade försökt att få kontroll över Konstantinopel. Begäran resulterade i att de två arméer, den romerska under Zeno och Goterna under Theoderics, belägrade Konstantinopel. Folket i Konstantinopel var inte rädda för de romerska soldaterna men däremot rädda för goterna och öppnade portarna. Basiluskus flydde till en kyrka. Denna seger gjorde att Theoderic blev vald till att bli en romersk patricier.

Sådan var situationen när Theoderic före invasionen av Italien på begäran kejsar Zeno i syfte att ersätta Odovacar som gjort sig till kung av Italien när Zeno var inte i Italien. 488 e.Kr bad Zeno Theoderic att invadera Italien för det östromerska rikets räkning . Om Theoderic lyckades utmanövrera eller så Odovakar, skulle Theoderic utses som Kejsarens egen representant vid alla tillfällen som den romerske kejsaren inte själv var i Italien.[5]
 
Det främsta skälet till kejsar Zeno att be kungen Theoderic att hjälpa honom och hans armé var den romerska armens stora problem i västra delarna av riket. Kejsar  Zeno hoppades att med Theoderics hjälp återta kontrollen över Italien. En anledning till kung Theoderic att accepteras som ledare för en invaderande gotiska armén var att han inte bara skulle agera som ”kejsarens representant”. Kampen mellan Theoderic och Odovacar varade i fyra år. Bland de tidiga anhängare Theoderic mot Odovacar var Cassiodorus den äldre, far till Cassiodorus historikern (författare Variae).

Cassiodorus den äldre, far till Cassiodorus historikern, hade en hög ställning i förvaltningen i Italien, precis som hans far haft före honom. Cassiodorus den äldre var finansminister i romerska Italien. Hans far hade upprätthållit en position som en Tribune och även arbetat som Notarius på kejsar Valentinianus III: s domstol. Detta på grund av nära vänskap med Aetius det patriciervilla son Carpilios som gjorde att  Cassiodorus farfar  till Cassiodorus historikern kom att delta i Carpilios ambassad till Hunnernas kung Attilas hov.[6]

Under de första åren som Romerske kejsarens representant uppträde Theoderic och hans Ostrogoter burdust vilket orsakade Adamantius att skicka en Magistrian som kejsarens kurir till Italien för att klaga hos Theoderic över de gotiska soldatens beteende. Romarna skickar också en präst ”som de kristna kallar en” presbyter ”, även Theoderic som själv var en konverterad kristen blev tvungen att lyssna på denna[7] Presbyterians uppfattningar. Theoderic den store, Ostrogoternas kung dog 526 AD.
© Inger E Johansson, Göteborg februari 1998 publicerat i engelsk version i Soc.history.medieval

Tillägg 27 september 2011 såg att någon sökt och undrat varför Teoderik den store kallas Teoderik av Bern. Lämplig källa för information om detta är det sk. Legendariet som finns(eller åtminstone fanns när jag fick mina kopior via bibliotekarien) i kopiebokform att läsa på Linköpings Stadsbiblioteks Vetenskapliga avdelning.


[1]  Malkus 20.110 med flera källor

[2]  Cassiodorus, Chronica, 451 AD

[3]  Jordanes Getica, 35.184 anses härstamma från Prissus 20,2.

[4] Bland källorna: ”Valesiske Kodicill” ett tillägg från 400 och 500 talet samt även Ammianus Marcellinus arbete, II: 12

[5]  Valesiske Kodicill, II: 9 och II: 11.

Jämför detta med följande texter om Alarik I: s inbjudan till Rom:

”Alarik stammens ledare goterna som Stilicho kallats till skydd Illyricum för Honorius …” (Olympidorus 6)

”Medan Stilicho levde Alarik fick fyra thousand pounds * guld * för att betala sina tjänster” (Olympidors 7:2).

”På rekommendation av General Stilicho blev Alarik romersk general som ansvarar för säkerheten Illyricum” (Olympidors 1:2; Sozomen 9,4,2-4)

[6]  Cassiodorus, Variae 1.4.10-13 och IX, 25 vidare läsning: Jordanes, Romana, 334 och Priscus 30

[7]  Malkus 20,12 och Malkus 20.140

Annonser

One Response to Teoderik den store

  1. Ava skriver:

    I have really enjoyied reading your well written article. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s