Flinta fanns inte naturligt överallt.

 

ÖSTERGÖTLAND

En av de mest kända fyndgravarna från stenåldern och bronsåldern upptäcktes vid Bergsvägen i Linköping. Den innehåller bl.a båtyxa, kruka, mans- och kvinnoskelett, hundskelett.46 Vi har inom Östergötland även flera fynd av  importerad flinta samt av hemmagjorda grönstensyxor som visar att stora delar av Östergötland var bebott av fångst- och jägarfolk för 3000 år sedan. En stort antal av dessa fynd, speciellt från yngre stenåldern, har gjorts inom under-sökningsområdet.47 I norra Östergötland har funnit bo­platser från yngre stenåldern belägna på en nivå av 25 m över nuvarande Östersjöns vattennivå.48 I övrigt utgörs fynden främst av skärvstenshögar från övergångstiden mellan stenåldern och bronsåldern.49 49 

De flintaföremål som man finner inom undersökningsområdet är alltid tillverkade av flinta från andra ställen än fyndområdena. Närmaste flintaområde som kan komma ifråga är nere i Skåne och på andra sidan Östersjön.50

Exempel på fynd från denna perioden finns bland annat i Hammarkinds härad. Här undersöktes under åren 1905 -1912  27 högar i Ljunga, Skönberga socken. Högarna gav fynd från flera olika tidsepoker. Bland stenåldersfynden var en båtformig skafthålsyxa och 3 flintyxor som daterades till omkr. 2500 f Kr.51

 

46       Lindahl Anders, Människan kommer till Östergötland, ur Östergötland en läsebok om hembygden,  Uddevalla 1958 sid 35

47       Cnattinius Bengt, Östgötskt forntidsliv, Stockholm 1947 sid 30ff

48       Lindahl Anders, Människan kommer till Östergötland, Uddevalla 1958, sid 33

49               Kulturminnesvårdsprogram för Västervikskommun, Västervik 1986 sid 134

50               Cnattingius Bengt, Östgötskt fornliv, Särtryck ur Sveriges Bebyggelse Landsbygden Statistisk beskrivning över  Sveriges städer och landsbygd, Östergötlands län del 1, Sth 1947 sid 30

51               Danielsson Hilda, Östgötarna under forna tider, ur Östergötland, Stockholm 1937 sid 126-127

Annons

2 Responses to Flinta fanns inte naturligt överallt.

  1. […] Flinta fanns inte överallt Järnproduktion i tidiga Sverige Handelskontakter t.o.m. Folkvandringstid […]

    Gilla

  2. […] landet var man tvungen att hämta antingen nere i Skåne eller över hav som t.ex. från Baltikum. Flinta fanns inte naturligt överallt, Norah4history sida Skogar och berg skilde människor åt och var i äldre tider här i Sverige farliga att färdas […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: