Världens äldsta kända dator 2100 år

2014/09/05

Antikytheramekanismen

Antikytheramekanismen som hittades hösten år 1900 av grekiska svampplockare hösten 1900 som efter att ha samlat upp svamp utanför Tunisiens kust när de var på hemväg och sökte lä vid grekiska klippön Antikthera, var i sig en analog manuellt driven dator. Världens första dokumenterade utifrån möjlig att undersöka i verkligheten.

För historiker har det varit känt i 1700 år att det fanns matematisk och teknisk kunskap hos de gamla Grekerna som gjorde att de hade haft samt byggt analoga datorer inte bara för att beräkna när nästa Olympiad skulle hållas utan i detalj t.ex. solens, månens och stjärnornas rörelser i förfluten tid, nutid och framtid.

Det fanns analoga datorer som är kända för att ha kunnat användas att räkna ut kastvinklar, nedslagsplatser m.m. i samband med strider samt självfallet de som likt Antikytheramekanismen innehöll en sk. Metons cykel på 236 månaders basis för att hålla reda på exakt var i cykeln som vår värld befann sig vid en viss given tidpunkt.

År 1953 fick den brittiske fysikern och vetenskapshistorikern Derek de Solla Price tillstånd att undersöka klumpen…….. Mekanismen ”var lika spektakulär som om man vid öppnandet av Tutankhamuns grav hade hittat förfallna men identifierbara delar av en förbränningsmotor”, skrev han år 1957. Källa: Världens Historia 8 • 2010 sid 60-63

Som framgår av artikeln i Världens Historia försökte gamla Grekerna bl.a. att kombinera månens faser under 1 år med jordens bana runt solen. Skeppet som Antikytheramekanismen hittades på sjönk för mer än 2100 år sedan. Det vi vet är att den har ett extremt stort antal kugghjul som samverkar på ett sätt som ingen forskare har trott varit möjligt att konstruera för nödvändig kunskap om växelmekanism mellan kugghjul skulle ju inte ha blivit känd före de första klockorna konstruerades.

Men mer än så. Det fanns fler än de 33 kugghjul som brukar påstås vara antalet i mekanismen såväl i Antikytheramekanismen som i de analoga antika datorer som räknade ut kastbanor, vapens teoretiska räckvidd samt hur nedslaget av använda antika vapen skulle spridas, hur långt de skulle kunna gå etc.

Mer läsning: The Antikythera Mechanism, NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, Athen

Skall vi vara riktigt noga, så skulle liknande kända då existerande mekanismer räknas som krigsvapen….. 😛

Annons