North America’s forgotten early history:

2014/11/16

Greenlandic/Icelandic history of 1100’s.

© Johansson Inger E, Gothenburg november 2014 excepts from manuscript Greenland and Greenlanders, the Forgotten people, Johansson Inger E Gothenburg 2000

Nicholas Bergthorsson, Sea between Markland and Vinland mentioned by in Leidarvisir och borgaskipan written in first half 1100′s. One copy was given to the Pope 1134)
Leidarvisir and borgaskipan:
”North of Germany is Denmark. Ocean extending into the Baltic Sea, near Denmark. Sweden is east of Denmark and Norway in the north. North of Norway’s Finnmark.
….
Beyond Greenland, southward, there Helluland and beyond it Markland, from there it is not far to Vinland. which some people think stretching all the way to Africa. England and Scotland is an island but is separate kingdoms. Iceland is a large island to the north of Ireland
and
From Biarmaland northward all the way until you reach Greenland. South of Greenland lies Helluland, then Markland , then it is not far to Vinland the Good. Which some believe extends to Africa. and if that’s true, the sea must extend between Vinland and Markland..…

The Pothurst-Pinning voyage
The last time we hear from the Greenlanders is within the last twenty years before Columbus set sail westward, was the 1477 sailing by Puthurst and Pinning. By that time the Western Settlement had been abounded for over 150 years. The Middle Settlements farms had been abondoned before the monastery’s Annal was taken away in 1477. On a few maps there seems to be a harbor on a small island south of Eastern Settlement.

It might interst more than a few to know more about the Puthurst-Pinning´s sailing. Their ships set sail in 1477. They sailed on behalf of the Danish King (at that time also King in Norway as well as on paper in Sweden). Documents show that at least two persons close to Columbus participated in the voyage over the Atlantic after the ships reached Iceland:

Columbus brother as well as Cortez-Real. It’s been discussed by scholars if Columbus himself was on board on one of the ships. There is a certain Joan Colom/ Johan Scholvus mentioned in contempary sources. Same person is in one handwritten source called Johan Bonde. He has never been identified.

Winddriven to mainland winter 1477/78
When Pothurst and Pinnings sailed to Greenland 1477 their voyage in Greenlandic water ended on their way to the Western Settlement. They were winddriven to mainland (!) south Greenland and had to stay the winter 1477/78. According to documentation some notes and a handwritten view of the place where they had to stay building a house and a windmill(!) it’s highly likely that the winter was spent in Labrador. There also exist indirect information in sources for a contact in 1490′s as well as one in 1510′s and the last document dealing with sailing to dioceses in NA under Gardar See (Greenland) talks about a ship sailing in 1522 among the cargo was Holy Items sent by the Pope, But in that case we only have indirect information from Papal documents. Not remaining source from sailings after passing an Atlantic Iceland.

For more information please read a short article of mine: Greenland history from Leif Eriksson to Ivar Bardson where you also may find more Prime sources mentioned.

Annons

Greenland, Vinland and Nicholas Bergthorsson

2011/06/05

sent to soc.history.medieval June 5th 2011

Nicholas Bergthorsson, by some scholars believed to have been the
‘mythic’ Nicholas of Thingeyer who in 1120’s visited and carthographed
Vinland.

Background:
Greenland, Vinland and Nicholas Bergthorsson (d 1158)
© Johansson Inger E, extrakt from manuscript Greenland and the
Greenlanders, 1995 rev 1997-2008

East of Denmark is Sweden, then comes Oland Gotland, then Hälsingland Vermland and the two Kwenlands, located north of ‘Biarmaland’.
Biarmaland is an inhabited land which extands northwards all the way to Greenland. South of Greenland is Helluland, then Markland, from it is not far to Vinland the Good. Which some people think extands all way to Africa. If so, there must be an extended sea area between Vinland and Markland. It is said that Thorfinn Karlsefne was cutting wood [in Markland] before he went out to seek Vinland. He came to where they thought the country was, but it was not, but none of the riches with him. Leif the lucky were the first to discover Vinland and when he met some merchants at sea as he was with the goodness of God saved the life. He introduced Christianity to Greenland, and it was not long before a bishop’s seat was built at a place called the Garden … ”
snabböversättning till engelska från isländskt originaltext
—— end of extract ——-

source: Nicholas Bergthorsson, Landa- och thjókdalysing. Abbot
Nicholas work is also edited as Leidarvisir och borgaskipan; or
Vejviser og byers beliggenhed The book dealing with land, towns and
ways to the Holy land from Island was written around 1154 is mentioned
by several scholars from those days up to present days.

Among those scholars is Kirsten A Seaver who managed to misinterpret
the islandic text due to beliving that the only sea mentioned was the
Atlantic. Which in a way is correct, but not if one read the text
completely. The important thing to be noticed is that Nicholas
Bergthorsson made a special note that the sea must have extand
between Vinland and Markland. In other words if abbot Nicholas was
correct than there must be a larger bay or gulf one had to pass while
sailing from Markland to Vinland. This has an impact which rarely been
discussed: While it’s true that Viking settlement been found in L’Anse
aux Meadows, Newfoundland, that settlement hardly can have been the
Vinland of the Icelandic Sagas. Please remember that vikings in those
days sailed from Scandinavia to and around Ireland and England. The
scholars and historians in Iceland would have known if Vinland was the
island Newfoundland.


Grönland – Ett brev betyder så mycket

2011/01/03

ETT BREV BETYDER SÅ MYCKET.
© Johansson Inger E, Göteborg 3 januari 2011

Ett påvebrev från 1519 säger än mer. Speciellt tillsammans med andra samtida dokument. Men här och nu skall jag bara berätta bakgrunden till påvebrevet och lite kortfattat om detsamma.

Under 1470-talets senare år for ett skepp tillhörigt Pothurst och Pinning västerut via Bergen, Island mot Grönland. Ombord på skeppet fanns dels Columbus bror och även den navigator som sedemera seglade med Columbus. Där fanns en svensk adelsman som för Vadstena klosters räkning följde med för att säkra en annal från klostret i Mellanbygden nära de heta källorna. Klostret som i början av 1400-talet hade övergått till att bli Birgittinerkloster för munkar. Bland de övriga uppräknade i samtida källor finns även en person vars namn om det hade översatts till nordiskt språk från spanska skulle kunna varit Columbus själv. Det personen under alla förhållanden har gemensamt med Columbus är att ett flertal länder gör anspråk på honom som ‘sin’ medborgare.

Pothurst och Pinning seglade då som tidigare under den danske kungens flagg. Några år tidigare hade de som så ofta förr besökt Grönland. Speciellt en hamn söder om Österbygden. Där hade det enligt samtida dokument då fortfarande funnits skepp som mot danske kungens uttryckliga förbud handlade skinn, valrossbetar och torkad cod (torskfisk). Det finns inget i de handlingarna som säger att hela Österbygden fortfarande var bebodd i början på 1480-talet.

Om man ser i Annalen nämnd ovan samt i andra dokument tycks de flesta flyttat från området under mitten av 1430-talet. Samtidigt med det fiskekrig och röveri som enligt Kung Erik av Sverige, Norge och Danmark påtalat i sitt brev daterat 1431 som finns att läsa på Diplomatarium Norvegicums sidor bind 20 nr 794. Där står bl.a. :
Summa Summarum aff begge Register, 217348. Nobbel,”

En för sin tid oerhört stor summa som Kung Erik krävde engelsmännen på. Ungefär samtidigt, dvs några få år senare 1435 finns i ett annat dokument uppgift om att grönlänningar ‘räddades’ över till fastlandet…. Orsaken till att jag inte ger denna och ett antal andra källor jag hittat, står att finna i mitt manuskript om Grönlänningarna som ännu inte är publicerat. Ett tips dock. Den som är intresserad bör leta i svenska avhandlingar från slutet av 1700-talet för att söka vidare via de referenser som ges där. Dokumenten från 1400-talet finns, eller fanns åtminstone så sent som för fem år sedan tillgängliga för läsning delvis via nätet alternativt kontakter.

När Pothursts och Pinnings skepp gjort en av sina landstigningar var de på väg till centrala Österbygden. Där råkade de ut för att möta en större grupp som i skinnbåtar jagade dem ut på öppet hav där de råkade ut för storm och fördes söderut där de landade och övervintrade. Det finns t.o.m. dålig teckning på den vinterbostad de byggde av fällda träd. Det troliga är med tanke på att de fällde ett större antal träd att de landade någonstans i Labrador. Kanske på ett av de ställen där det på en karta från mitten av 1500-talet som drottning Elizabeth I fått i gåva från Kung Erik av Sverige, deras historia förtjänar att förtäljas men inte här, och som återfanns i hennes arkiv av en engelsk historiker för dryga 10 år sedan. Jag fick en digitalversion av kartan och tillåtelse att använda den i mitt manuskript.

Via Bergen fördes Annalen som satt samman med en Gula Things lagbok till Vadstena och kom senare att ägas av Linköpings biskopen. Känner man till Grönlands historia och de namn som nämns i samband med mer kända diplom i Diplomatarium Norwegicum respektive danska och svenska diplomatarier, så får Annalen sin egen betydelse. Gör man det inte, kan man missa mycket.

Troligen 1480, kanske redan på hösten året innan nåddes Nordens katolska biskopar av uppgifterna om förödelsen på Grönland. 15 juni 1481 ledde detta till att påven skrev ett särskilt brev för ” Provision Prædikebroderen Jakob Blaa” där denne avkrävdes att resa till Grönland och ersätta den döde Grönlandsbiskopen Andreas, om Andreas någonsin kom fram till Grönland står dock skrivet i stjärnorna. Jakob Blaa fick med sig brev till Kung Hans och brev till menigheten på Grönland.

Det är knappast troligt att Jakob Blaa skulle till annat än den koloni som på den tiden fortfarande fanns längs nordamerikanska östkusten, diakonatet kallat Korsnes från det att Leif Eriksson fann området som minst fram till 1364 då Ivar Bardson efter resa till de församlingar som fanns under den Grönländske biskopen erlade tiondet bl.a. för församling med samma namn. Källa för påvens brev av 1481 Rom Vatikanen, är Reg. Later. 805 (Sixt. IV, ao 9-10, lib. I) fol. 17.

Om Jakob Blaa själv kom till Grönland råder det delade meningar om i samtida dokument. Han fanns kvar i Rom 1483. Men det var inte sista gången som Vatikanen och Grönland-Vinland hade kontakt. Mer om det senare. Dock finns brevet från 1481 kvar som en påminnelse om att Grönlands och de nordiska grönlänningarnas historia ännu inte är fullt utredd och presenterad.

Det intressanta är att det utöver den karta från 1500-talet jag nämnt ovan även finns en Mappa Mundi av Hanns Rüst i the Morgan Library and Museum collection som vid närmare kontroll visar sig ha en uppgift som skulle kunna tolkas som kännedom om Vinland/nordisk koloni i väst. Uppgiften kan diskuteras men finns där och tillsvidare får djupare analys av kartan anstå till någon som har tid och kunskaper nog för att ägna åt den.
© Johansson Inger E, Göteborg 3 januari 2011